Jan Amos Komenský: Všenáprava – Panorthosie

PRAHA – Pred sedemdesiatimi rokmi v Prahe vyšiel preklad diela Jána Amosa Komenského Všenáprava (Panthorosie) s podtitulom Všeobecné porady o nápravě věcí lidských. 

Preklad vydalo vydavateľstvo ORBIS. Dielo z latinského jazyka preložil Josef Hendrich. Pre čitateľov Finančných novín sme vybrali úryvok dvadsiatej štvrtej kapitoly Náprava světské správy.

Po školách a cirkvích zbývá k náprqvě stát, útulek obou, Jeho náprava po všech jeho společenstvech sa nemůžou minout zdaru, bude-li vedena týmiž cestami, jimiž se stal pokus o nápravu předešlých útvarů, to jest jestliže

1. budou odstraněny příčiny poruch,

2. bude zaváděno zlepšení,

3. zavdené zlepšení bude ustáleno.

4. Cílem lidské společnosti  je obecný pokoj a bezpečnost, a blaho lidu má býti nejvyšším zákonem kterékoli republiky i kteréhokoli království; proto musí byt stanovováno všechno, cokoli může nějakým způsobem lidskou společnost znapokojovat, zaplétat a obtěžovat nebo trhat svazky obecného i soukromého bezpečí.