Úmrtnosť ľudí na Slovensku v máji poklesla

BRATISLAVA – Celková nadúmrtnosť sa v máji 2021 na Slovensku znížila na 6 %, naďalej však zostala výrazne vyššia v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Súčasne vyššiu nadúmrtnosť ako 10 % mali dva z ôsmich krajov. COVID-19 klesol medzi príčinami úmrtí na tretie miesto, keď sa podpísal pod každé jedenáste úmrtie v SR. Na Slovensku zomrelo v máji takmer 4,5 tisíca osôb, čo je najmenej za posledných osem mesiacov. Počet zomretých prevyšoval o 6 % priemer májových hodnôt v predošlých piatich rokoch*. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v máji 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne úrad revidoval aj údaje za predošlé štyri mesiace tohto roka.

Potvrdil sa tak trend poklesu, keď sa počty zomretých i celková nadúmrtnosť v SR, ktorá porovnáva aktuálne počty zomretých s priemerom predošlých piatich rokov, znižujú od začiatku roka 2021. Aktuálna situácia počtu zomretých sa tak priblížila k stavu z predchádzajúcich rokov. Kým ešte v marci bola nadúmrtnosť v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov na úrovni 54 %, v apríli už klesla na 27 % a aktuálne v máji na 5,5 %. Môžeme konštatovať, že druhá vlna pandémie COVID-19 ustupuje“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

COVID-19 bol v máji treťou najčastejšou príčinou úmrtí

Celkovo na následky infekcie COVID-19 zomrelo v máji 394 osôb, čo bolo takmer 9 % zo všetkých zomretých a koronavírus bol medzi príčinami úmrtí na treťom mieste. Počas prvých troch mesiacov tohto roka bol však najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, v apríli klesol na druhé miesto. „Kým v januári až v marci spôsobil COVID-19 na Slovensku úmrtie 38 až 40 ľudí zo sto, v máji to bolo už len 9 osôb zo sto,“ spresnila Zuzana Podmanická.

 

V piatom mesiaci roka 2021 zomrelo najviac ľudí na choroby obehového systému (45 % úmrtí) a na nádory (23 %). Tieto dve skupiny ochorení patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny úmrtí.  Aj v máji naďalej platilo, že menej ľudí ako v predošlých piatich rokoch zomieralo najmä na nádory. Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňajú úmrtia na choroby dýchacej sústavy (7 % úmrtí) a tráviacej sústavy (6 %), obe v máji zaznamenali nárast absolútneho počtu úmrtí voči rovnakému obdobiu v predošlých rokoch. Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

Oproti priemeru výrazne viac zomierali mladší seniori

Májová nadúmrtnosť oproti aprílu významne klesla v skupinách osôb v produktívnom (od 15 do 64 rokov) i poproduktívnom veku (65 a viac rokov). V skupine všetkých seniorov (nad 65 rokov) dosahovala nadúmrtnosť 8 % a celkovo do tejto kategórie patrilo 3,4 tisíca zomretých. Už niekoľko mesiacov je najhoršia situácia v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), aj v máji nadúmrtnosť v tejto vekovej skupine dosahovala 20 %. Medzimesačne však miera nadúmrtnosti v tejto podskupine klesla viac ako o polovicu. V podskupine starších seniorov nad 75 rokov prevyšoval počet zomretých päťročný priemer len o 3 %.

Z hľadiska príčin úmrtí na následky ochorenia COVID-19 zomrelo aj v máji najviac ľudí vo vekovej kategórii nad 65 rokov, predstavovali takmer tri štvrtiny obetí nového vírusu v krajine.

Rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú

Nadúmrtnosť, teda vyšší počet úmrtí ako je priemer májových hodnôt v predošlých piatich rokoch,  sa prejavila počas piateho mesiaca tohto roka v piatich z ôsmich slovenských regiónov. Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo o 19 % viac ľudí, ako je priemer*. Tento región mal aj najvyšší absolútny počet zomretých (vyše 650 osôb). Druhým v poradí bol Žilinský kraj s nadúmrtnosťou 12 %. Trenčiansky a Trnavský kraj mali nadúmrtnosť na úrovni 6 %  a Košický kraj na úrovni necelé 3 %.

V troch krajoch – Banskobystrickom, Nitrianskom a  Bratislavskom zomrel v máji podľa predbežných údajov približne rovnaký alebo o niečo menší počet ľudí ako v predošlých rokoch.

„V porovnaní s aprílom došlo k zníženiu intenzity nadúmrtnosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Najvýraznejšie zlepšenie situácie zaznamenali v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, v ktorých ešte v apríli bola vysoká nadúmrtnosť a počty zomretých prevyšovali priemer o viac ako 38 %,“ vysvetlila Z. Podmanická.

COVID-19 spôsobil úmrtie od 5 % osôb v Bratislavskom kraji po 13 % osôb v Prešovskom kraji.

Porovnávať situáciu v regiónoch je najvhodnejšie cez relatívne ukazovatele, ktoré zohľadňujú rôznu veľkosť ich populácie, napríklad cez počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov. V tomto ukazovateli bol na tom v máji v súvislosti s koronavírusom najlepšie Bratislavský kraj so 43 úmrtiami na 100-tisíc obyvateľov, na opačnom konci sa nachádzal Prešovský kraj so 126 úmrtiami na 100-tisíc obyvateľov. Banskobystrický kraj dosiahol najvyššiu úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby (498 zomretých na 100-tisíc obyvateľov). Naopak, najmenej úmrtí na choroby obehového systému mal Košický kraj (367 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov).