V SAV na jeden patent pripadalo 291 zamestnancov

BRATISLAVA – Slovenská akadémia vied (SAV) v roku 2019 zaregistrovala celkom desať patentov. Z nich bolo sedem v Slovenskej republike a tri v zahraničí. Vyplýva to z výročnej správy vedeckej inštitúcie. Novšie výročné správy nie sú dostupné.

Celkom v sledovanom období pracovalo v SAV 2914 zamestnancov. Jeden patent registrovaný SAV v roku 2019 pripadá na 291,47 zamestnanca.

SAV sama o sebe napísala, že národné neuniverzitné inštitúcie vedy a výskumu plnia dôležitú misiu vo väčšine najrozvinutejších krajín EÚ a sveta. SAV, podobne ako akadémie ďalších stredoeurópskych krajín, zohráva historicky dôležitú úlohu vedúcej výskumnej organizácie krajiny. Prvou misiou SAV je vykonávať špičkový základný výskum, vedúci k fundamentálnym novým objavom a ideám.

Druhou misiou SAV je sprístupnenie vedeckej infraštruktúry na realizáciu technicky náročného výskumu pre všetkých záujemcov, či už z univerzít, alebo iných organizácií výskumu a vývoja. Treťou misiou je dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj, kde SAV intenzívne a efektívne spolupracuje s podnikateľským sektorom, verejným sektorom a občianskou spoločnosťou na prenose existujúcich poznatkov do praxe.