Ukrajina: zníženie limitov devízovej pozície bánk

KYJEV – Komerčné banky v Ukrajine majú dočasne zakázané uzatvárať množstvo zmlúv na peňažnom trhu, na základe ktorých vzniká povinnosť nakupovať alebo predávať cudziu menu alebo bankové kovy za hrivny.

Národná banka znížila limity na otvorené dlhé a krátke menové pozície bánk z 15 % na 5 % ich regulovaného kapitálu. “Ukrajinská národná banka prijala viacero zmien vo fungovaní devízového trhu, ktorých cieľom je udržať stabilitu devízového trhu, znížiť tlak na devízové ​​rezervy Ukrajiny a zabrániť neproduktívnemu odlevu kapitálu. Najmä od apríla 2022 sa limity otvorených dlhých a krátkych devízových pozícií bánk znižujú z 15 % na 5 % ich regulovaného kapitálu, “píše centrálna banka

V súvislosti s týmto rozhodnutím sa bankám dočasne zakazuje uzatvárať viacero zmlúv na peňažnom trhu, na základe ktorých zmluvným stranám tejto zmluvy vznikajú povinnosti nakupovať, predávať cudziu menu alebo bankové kovy za hrivny.
Už skôr Národná banka Ukrajiny spresnila pravidlá pre stanovenie kurzu hrivny voči cudzím menám pri elektronických platbách. Výmenný kurz hrivny voči cudzej mene by nemal presiahnuť 10 % oficiálneho kurzu.

Menová pozícia banky je pomer pohľadávok a záväzkov banky v cudzej mene. V prípade ich rovnosti sa pozícia meny považuje za uzavretú, v prípade nerovnosti za otvorenú.