Reiffeisen Bank v liste píše o možných podvodoch

BRATISLAVA – V týchto dňoch Reiffeisen Bank zaznamenala zvýšený nárast pokusov o zneužitie údajov klientov bánk predovšetkým cez sociálne siete. Upozorňuje to svojoich klientov elektronickou poštou.

Podvodníci sa snažia získať údaje do Internet bankingu, údaje z platobných kariet, overovacie a bezpečnostné kódy z SMS.

S akými typmi podvodov sa aktuálne môžete stretnúť cez e-maily, internetové obchody, sociálne siete alebo chatovacie služby? Je to napríklad výzva na účasť v súťaži a na charitatívnej zbierke.

V týchto prípadoch podvodník bude od Vás žiadať vyplnenie registrácie vrátane zadania údajov z platobnej karty alebo prístupové kódy do bankových aplikácií. Taktiež Vám môže poslať link na zrealizovanie platby prostredníctvom platobnej služby, ktorá sa môže javiť ako dôveryhodná. Môže to byť aj vyžiadanie údajov z platobnej karty pod zámienkou doručenia výhry.

“Neposkytujte cudzej osobe údaje o platobnej karte pod zámienkou vyplatenia výhry. Žiadny vyhlasovateľ súťaže nepotrebuje údaje o Vašej platobnej karte kvôli tomu, aby Vám mohol doručiť výhru. Neposkytujte cudzej osobe údaje o platobnej karte pod zámienkou vyplatenia výhry. Žiadny vyhlasovateľ súťaže nepotrebuje údaje o Vašej platobnej karte kvôli tomu, aby Vám mohol doručiť výhru., napísala banka klientom.

Ďalším typom podvodu môže byť potvrdenie pridania Vašej karty do platobného systému Google Pay. “Ak Vás k aktivácii služby Google Pay vyzýva cudzia osoba alebo Vám ponúka svoju pomoc pri aktivácii a pýta si k tomu Vaše bankové údaje, neposkytujte a nepotvrdzujte žiadne prístupové a aktivačné kódy, radí banka svojim klientom. 

Upozorňuje na to, že podvodníci sa snažia získať údaje pre potvrdenie prijatia platby na účet klienta. “Ak dostanete výzvu, aby ste prijatie Vami očakávanej platby potvrdili bezpečnostným alebo overovacím kódom, jedná sa o pokus o podvod. Zvýšte hneď pozornosť, ak musíte takýto typ údaja niekomu poslať alebo vpísať do formulára. Banka Vás nikdy nevyzve, aby ste pre prijatie platby poskytovali bezpečnostné alebo overovacie kódy, odporúča Reiffeisen Bank klientom. Pre nahlasovanie údajov môžu využiť stálu telefonickú službu banky.