Metodológia vedy zakazuje miešať jablká s hruškami a nebodaj so slivkami, alebo so slivovicou

BRATISLAVA – Metodológia vedy má niekoľko základných pravidiel. 

Prvé pravidlo definoval Immanuel Kant. Podľa nemeckého filozofa sa metóda vedy  rovná metóde matematickej prírodovedy. Z toho vyplýva, že porovnávajú porovnateľné javy na základe opakujúcich sa vedeckých analýz. Robia sa za rovnakých podmienok. To znamená, že porovnávajú sa porovnateľné procesy, javy alebo objekty za rovnakých podmienok. Mnohé iné pravidlá definovali vedci svetových mien.

Vedecký výskum, ktorý chce porovnávať, musí mať rovnaký predmet výskumu, rovnaké objekty skúmania, rovnaké metódy skúmania,  rovnaké hypotézy a rovnaký systém ich testovania. Všetko ostatné je klamstvo alebo vymyslené poznatky. V sfére médií sa tomu hovorí falošná správa.

Na Slovensku sa vedie diskusia dookola a okolo vakcíny Sputnik V. Najviac sa v tejto oblasti angažuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Hovorí, že jednotlivé balenia lieku sa nedajú porovnať a výsledky laboratórnych testov sa nedajú porovnať s výsledkami za jednotlivé krajiny a štúdie.

Toto tvrdenie by malo byť podložené závermi klinickej štúdie ŠUKL. Tá by mala byť taká istá ako štúdia prezentovaná v časopise The Lancet. To znamená, že na Slovensku by mala byť vakcína Sputnik V testovaná na rovnakej vzorke 24 000 pacientov. Z nich by malo 2 000 dostať placebo, teda nejaký roztok, ktorý nie je vakcínou. Slovenská klinická štúdia by mala použiť rovnaké metódy spracovania údajov o jednotlivých pacientoch.

Dúfam, že Slovenská republika takúto klinickú štúdiu pripravila. Ak nie, tak ŠÚKL trepe bludy. Neexistuje ruská, americká, alebo špeciálna slovenská metodológia porovnávacích metód vo vede. Existuje len svetová metodológia. Kto ju nemá k dispozícii, môže rozprávať čo chce. Môže to rozprávať len tým čo majú diplomaticky povedané rezervy v poznatkoch.

Odporúčal by som ŠÚKL a všetkým politikom typu bla bla bla, aby si prečítali aspoň jednu knihu z oblasti metodológie vied. Nepleťme si preto jablká s hruškami, slivkami a nebodaj so slivovicou.

A platilo by to aj vtedy, keby akékoľvek vakcína bola vyrobená nielen v Ruskej federácii, ale v Číne, Indii, alebo kdekoľvek na svete.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.