Tokajev: Kazachstan neprizná Doneckú ľudovú republiku a ani Luganskú ľudovú republiku

SANKT PETERSBURG – Kazachstan priznáDoneckú ľudovú republiku a ani Luganskú ľudovú republiku. Vyplýva to z príhovoru prezidenta republiky Kasyma-Žomarta Kemeleviča Tokajeva na Sankt Petersburgskom ekonomickom fóre.

Ako poznamenal, Kzachstan nepriznáva Taiwan, Kosovo, Južné Osetsko a Acházko. Ako dodal, tento prinícp Kazachstan uplatní aj vo vzťahu ku kvázištátnym útvarom” Donecka a Luganska.

Povedal: “Máme na to rôzne názory. Spoločnosť máme otvorenú. Vidieť zrelosť občianskej spoločnosti. Preto sa hovoria rôzne názory. Chcel by som poznamenať nasledovnú vec. Súčasné medzinárodné právo je  Charta Organizácie spojených národov.  Dva princípy ležiace v jej základe sú vo vzájomnom protirečení.  To je územná ceslistvosť krajiny a právo národov na sebaurčenie. Otcovia, zakladatelia OSN tento pricncíp nezohľadnili, alebo ich možno špeciálne zakompomovali ako kompromis.”

Ako poznamenal prezident Kazachstanu jedny krajiny uprednostňujú jeden princíp, iné druhý. Existuje prepočet, že ak sa realizuje právo na sebaurčenie na celej Zemeguli, namiesto 193 štátov, ktoré sú dnes v OSN, na Zemi vznikni viac ako 500, či 600 krajín, uzavrel Kasym Žomart Kemelevič Tokajev.