V Spojených štátoch predpovedali načasovanie poklesu inflácie na dve percentá, koniec recesie

CLEVELAND – Prezident Federálnej rezervnej banky Clevelandu Loretta Mester (súčasť Federálneho rezervného systému) predpovedal načasovanie zníženia inflácie v USA na dve percentá. Vo vysielaní televízneho kanála CBS poznamenala, že to bude trvať „pár rokov.“ 

V súčasnosti, s cieľom obmedziť rast cien, Fed tento týždeň zvýšil svoju kľúčovú sadzbu o rekordných 75 bázických bodov a plánuje ďalšie zvyšovanie. Šéf banky uviedol, že previs dopytu je potrebné riešiť zosúladením menovej politiky s ním.

„Tiež je potrebné, aby sa ponuka vrátila, aby bola lepšia bilancia. Infláciu na úrovni 2 percent preto hneď neuvidíme. Bude to trvať pár rokov, ale pôjde to dole,“ povedal Mester.

Americká ministerka financií Janet Yellenová skôr 19. júna priznala, že americké úrady nedokážu rýchlo znížiť vysokú infláciu. Podľa nej sa očakáva spomalenie ekonomiky, no nepovedie to k nevyhnutnej recesii.

Recesia je v ekonómii obdobie poklesu alebo nízkej ekonomickej aktivity. Konkrétnejšie sa definuje najčastejšie takto:

Recesia v širšom zmysle = kontrakcia = depresia v širšom zmysle (definícia pomocou krivky hospodárskeho cyklu): Recesia je obdobie, ktoré začína v bode, kedy ekonomická aktivita dosiahla svoj vrchol a začína spomaľovať, a končí v bode, kedy ekonomická aktivita dosiahla svoje dno a začína zrýchľovať.

Recesia v užšom zmysle: a) (tzv. technická recesia) Recesia je medziročný pokles reálneho štvrťročného hrubého domáceho produktu (HDP) v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Táto definícia sa používa až od 50. rokov 20. storočia a pochádza z USA. Táto definícia recesie má svojich odporcov. Ich hlavnou námietkou je, že ignoruje ostatné ekonomické premenné akými sú napr. nezamestnanosť či spotrebiteľská dôvera. b) Recesia je obdobie, kedy dochádza k poklesu výstupu ekonomiky a zamestnanosti a rastu nezamestnanosti za inak rovnakých okolností.