The Lancet: Sputnik V efektívny, Vedecké centrum Vektor predstavilo vakcínu na HIV, prvý 100% test

LONDÝN – Časopis The Lancent, ktorý je renomovaným médiom v oblasti lekárskych vied, zverejnil štúdiu, ktorá hodnotí vakcínu Sputnik V. 

“Funguje s efektivitou 91.6%. Je takmer taká dobrá ako tie od Moderny a Pfizer a o dosť lepšia ako od AstryZenecy. Je super, že čoskoro budeme mať ďalšiu výbornú vakcínu na trhu,” napísal renovovaný vedec Pavol Čekan v svojom denníku v sociálnej sieti.

The Lancet je vedecký časopis so svetovým renomé. Jeho štúdie sa recenzujú vedcami z danej oblasti. Recenzujú sa anonymne. To znamená, že recenzent nevie, kto štúdiu napísal.

Vakcínu Sputnik V vyvinulo Centrum Gamaleja. Založil ho žiak Louisa Pasteura N. F. Gamalej.  Národný výskumný ústav epidemiológie a mikrobiológie N. F. Gamaleja vznikol v roku 1891 ako Súkromný chemicko-mikroskopický a bakteriologických výskumný kabinet F. M. Blumentala. Tento sústav je popredným pracoviskom na svetovej úrovni.

“Denis Logunov a kolegovia zverejnili  výsledky štúdie fázy, ktorá analyzuje tretiu etapu testovania vakcíny Sputnik V na COVID-19 v časopise The Lancet. Výsledky skúšok ukazujú konzistentný silný ochranný účinok vo všetkých vekových skupinách účastníkov.,” konštatuje portál odborného časopisu The Lancet.

Do štúdie bolo zapojených 21 977 dobrovoľníkov, 5476 z nich dostávalo placebo. Sprievodné choroby, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú priebeh ochorenia, boli prítomné asi u štvrtiny účastníkov skúšok. Ruskí vedci zistili, že imunita sa vyvíja do osemnástich dní po podaní prvej dávky Sputniku V. Neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce udalosti, to znamená vedľajšie účinky, ktoré by si vývojári spojili s vakcínou. Avšak „závažné nežiaduce udalosti“ nesúvisiace s očkovaním boli hlásené u štyridsiatich piatich účastníkov v skupine s vakcínou a dvadsaťtri účastníkov v skupine s placebom.

Ruským vedcom sa veľmi pravdepodobne podaril prielom v prevencii ochorenia AIDS, ktoré sužuje svet od osemdesiatych rokov. Vakcína proti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), ktorú vyvinulo Vedecké centrum Vektor ruskej Federálnej agentúry pre dohľad nad ochranou spotrebiteľov (Rospotrebnadzor), je schopná produkovať protilátky proti vírusu. Ako oznámilo centrum Vektor agentúre Interfax, táto skutočnosť sa potvrdila počas prvej fázy klinických skúšok u 100 % dobrovoľníkov.

Stredisko spresnilo, že prvá fáza klinických pokusov s vakcínou CombiHIVvac sa uskutočnila už v roku 2011 a potvrdili, že „vakcína je bezpečná, nespôsobuje vedľajšie účinky a vyvoláva humorálnu a bunkovú odpoveď špecifickú pre HIV“. V súčasnosti bola na serveri Vektor vyvinutá vylepšená verzia vakcíny CombiHIVvac-Novo na platforme CombiHIVvac. Účinnosť vakcíny proti HIV sa určí ďalších klinických štúdiách.

Odkiaľ sa vzalo Centrum Vektor a čo je jeho poslaním? Vzniklo v roku 1974 v bývalom Sovietskom Zväze. Jeho súčasťou je Ústav lekárskej biotechnológie, ktorý sa nachádza v Berdsku v Novosibirskej oblasti. Dnes je základná výskumná práca centra zameraná na získanie nových vedeckých poznatkov v oblasti epidemiológie, molekulárnej biológie, virológie, bakteriológie, genetického inžinierstva, biotechnológie, ekológie a biologickej bezpečnosti. Aplikovaný výskum centra sa zameriava na vývoj účinných prostriedkov a metód na prevenciu, liečbu a diagnostiku infekčných chorôb, tvorbu a zdokonaľovanie biotechnológií na výrobu prostriedkov na potlačenie infekčných patogénov.