Slovenské pedagogické nakladateľstvo už sto rokov

BRATISLAVA – Slovenské pedagogické nakladateľstvo má za sebou prvých sto rokov činnosti.  Dnes je spojené s niekdajším nakladateľstvom Mladé letá do jednej firmy.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo (SPN) vzniklo v roku 1920 ako slovenská pobočka Štátneho pedagogického nakladateľstva v Prahe. jedná sa o  druhé najstaršie vydavateľstvo na Slovensku. SPN začalo okrem pedagogickej a psychologickej  literatúry vydávať aj učebnice a pedagogické periodiká. V polovici 90. rokov bolo SPN privatizované a v roku 2003 spojené s vydavateľstvom Mladé letá do SPN – Mladé letá, spol. s r. o.

Mladé letá, v rokoch 1953-1956 niesli názov Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, bolo do 80. rokov jediné slovenské špecializované vydavateľstvo kníh pre deti a mládež.

V roku 1953 bolo vyčlenením z vydavateľstva SÚV ČSM vytvorené samostatné vydavateľstvo detskej literatúry pod názvom Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, ktoré bolo v roku 1956 premenované na Mladé letá.

Mladé letá vydávali okrem iného edície pre najmenších s názvami Omaľovačky, Vystrihovačky a podobne, pre mládež od deväť rokov respektíve jedenásť rokov ako napríklad Zlatý kľúčik, Z rozprávky do rozprávky, Delfín, Stopy, Predávne príbehy a podobne, edíciu pre predplatiteľov Klub mladých čitateľov, teoretickú edíciu Otázky detskej literatúry a časopis Slniečko. Spolu s pražským vydavateľstvom detskej literatúry Albatros Mladé letá vydávali mesačník Zlatý máj. Od roku 1965 vydavateľstvo každoročne udeľovalo viacero cien za detskú literatúru.