Technologické otázniky spojené s U. S. Steel Košice

KOŠICE –  Výroba ocele v U. S. Steel Košice by sa mala dekarbonizovať. Výroba pomocou pecí na uhlie, by sa mala nahradiť pecami na vodík a elektrickú energiu. Názor zvestoval slovenskému národu minister financií a podpredseda vlády Igor Matovič.

Ten to zdôvodňuje tým, že oceliarstvo je pod tlakom. Nie je to pravda. Ceny ocele v januári tohto roku oproti rovnakému obdobiu minulého roku stúpli o 60 %.

Technológie, ktoré by sa mali objaviť v U. S. Steel Košice sú založené na redukciu železa z rudy pomocou vodíka pri ktorej sa získajú pelety. V angličtine majú názov DRI (Direct Reduced Iron).  Peleta je obyčajne malý, zlisovaný kúsok ľubovoľnej hmoty valcovitého tvaru.

Horúce briketované železo (Hot Briquetted Iron – HBI)  je ďalším z druhov priamo redukovaného železa vo forme brikiet s obsahom železa viac ako 90%. Používa sa ako surovina na výrobu ocele ako čistá náhrada ocele vyrobenej zo železa. Technológia, ktorá by sa mala objaviť v U. S. Steel Košice je obdobou dnešnej výroby DRI, kde sa ale používa k redukcií železa pomocou uhlia a potom sa DRI pretaví na oceľ v elektrických oblúkových peciach.

V tejto súvislosti je zaujímavé uznesenie Európskeho výboru regiónov zo 143. plenárneho zasadnutia v dňoch  17. – 19. marca 2021, kde odznel Akčný plán pre kritické suroviny. V návrhu stanoviska sa konštatuje, že výbor „víta skutočnosť, že Európska komisia v aktuálnom zozname kritických surovín opätovne potvrdila koksovateľné uhlie ako jednu z dôležitých surovín pre oceliarsky priemysel; poukazuje na to, že táto surovina aj naďalej zostáva nenahraditeľnou pre oceliarsky priemysel, kým neexistujú technologicky a hospodársky životaschopné a plošne realizovateľné alternatívy; žiada okrem toho so zreteľom na rozvoj využívania vodíka v metalurgii, aby Európska komisia preskúmala možnosti zaradiť do zoznamu kritických surovín EÚ horúce briketované železo (hot briquetted iron – HBI) a priamo redukované železo (direct reduced iron – DRI);

Nová technológia pre U. S.  Steel Košice je známa. Funguje v oceliarni  PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (Krakatau Steel Company Limited) v Indonézii. Známy je ešte jeden podnik.

OEMK A. A. Ugarova je jediný hutnícky podnik s úplným výrobným cyklom v Rusku, ktorý zavádza technológiu priamej redukcie železa a tavenia v elektrických peciach, čo umožňuje získať kov prakticky bez škodlivých nečistôt a zvyškových prvkov.

Výroba DRI pomocou  vodíkom je však dnes a v najbližších desaťročiach iba rozprávka. Odhadovaný náklad na výrobu má byť 1,5 mld. eur. Tento rozpočet je podhodnotený. Náklady môžu byť oveľa vyššie. Prečo?

Celá technológia nie je ani poriadne známa, a už vôbec  nie schopná k rýchlemu priemyslovému využitiu a nasadeniu. Kde sa vezme vodík pre priamu redukciu ocele? Bude ho vyrábať U. S. Steel Košice? Elektrické oblúkové pece nie sú zadarmo. Mali by mať kapacitu 200 – 250 ton. Okrem nich je potrebná infraštruktúra pre dodávanie elektrickej energie. Napríklad sú to transformátory s výkonom 150 – 180 megawattov (MW)

K tomu je treba pridať napájací bod skratového výkonu aspoň 10 – 12 GVA. Kde na to vezmú na východnom Slovensku napájací bod? Príklad: V celom Ostravsku je najsilnejší napájací bod vo Vratimove so skratovým výkonom 1,5 GVA. Preto stále používa niekdajší podnik Nová huť Klementa Gottwalda (dnes Liberety Steel), tandemové siemens-martinské pece s kapacitou 205 ton. To je svetová rarita. Bohužiaľ, pre prestavbu na elektrické oblúkové pece nie je k dispozícii elektrická energia. A keby aj bola, tak to dnes nikto nezafinancuje.

Takéto prestavby sú možné iba pri financovaní zo štátneho rozpočtu, ako v socializme. Taký podnik aj keby chcel prestavbu tohto typu bude beznádejne zadlžený a bremeno dlhu stále porastie.

Je to jednoducho fantázia. Číňania, Indovia a nielen oni do projektu tohto typu vôbec nepôjdu. Teraz veselo stavajú uhoľné elektrárne.  A keby to zásahom božskej moci aj postavili, ako im potom bude košická oceliareň konkurovať s cenou? Už dnes sú s nimi konkurenčné problémy, keby neboli clá na dovoz ocele do Európy, nemajú šancu na odbyt.

To by bol koniec oceliarstva na východnom Slovensku. Skončili by horšie ako malá miniatúrna huta v Strážskom Slovakia Steel Mills s pieckou na 40 ton. Tento projekt priniesol stratu Českú exportnej banke štyri miliardy českých korún. Nevyšlo to. Firma zbankrotovala. V konkurze ju kúpil nemecký podnik. Bola to tiež fantázia.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.