S U. S. Steel o nízkouhlíkovej ekonomike a emisiách

BRATISLAVA – Na pozvanie spoločnosti U. S. Steel dnes odletel podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič na zahraničnú pracovnú cestu do USA. V Pittsburghu sa stretne s  vedením spoločnosti U. S. Steel a bude hovoriť o budúcnosti závodu v Košiciach. Informuje o tom Ministerstvo financií SR.

Rokovania sa dotknú prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, zníženia emisií skleníkových plynov v priemysle, ale aj Plánu obnovy a odolnosti SR. Témou rokovaní bude aj otázka transformácie ekonomického lídra východného Slovenska na lídra ekologického.

Rokovanie v USA nadväzuje na predchádzajúce stretnutia s vedením spoločnosti U.S. Steel. Americký závod patrí medzi kľúčových zamestnávateľov na východnom Slovensku. Minister financií Igor Matovič, štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy MF SR Lívia Vašáková a zástupca Útvaru hodnoty za peniaze Juraj Mach sa stretnú s hlavnými predstaviteľmi spoločnosti U. S. Steel a tiež s výkonným riaditeľom Davidom Burrittom.

V USA nás čakajú dôležité rokovania s najvyššími predstaviteľmi U. S. Steel, ktorým patrí aj závod v Košiciach. Budeme hovoriť aj o pláne obnovy a o projektoch, ktoré sú jeho súčasťou. Takéto osobné rokovania sú mimoriadne dôležité a zvlášť s jedným z našich najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Dobrou spoluprácou medzi firmami a štátom vznikne významné partnerstvo, vďaka ktorému dokážeme najlepšie splniť envirociele, ktoré sme si stanovili,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič.

Z dôvodu nutnosti zníženia skleníkových plynov a emisií musia aj slovenské fabriky, ktoré patria medzi najväčších znečisťovateľov, investovať do nových výrobných technológií. Na druhej strane, práve na dekarbonizáciu je možné využiť viaceré európske finančné zdroje. Nedávno vládou schválený slovenský plán obnovy počíta pri dekarbonizácii priemyslu so sumou takmer 363 miliónov eur.

Projekty z plánu obnovy výrazne pomôžu zlepšiť situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza. Je to priestor na to, aby znečisťovatelia investovali do najlepších technológií, aké sú momentálne dostupné. Financie prirodzene nedostanú zadarmo, no na druhej strane to musí byť pre ne motivačné, aby sme dosiahli maximálne možné zapojenie podnikov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Priemyselná výroba a využívanie fosílnych palív v priemysle je zdrojom 41 % všetkých emisií, ktoré sú vyprodukované na Slovensku, čo je najvyššie číslo spomedzi krajín EÚ. Tento vysoký podiel súvisí so štruktúrou ekonomickej produkcie, ale je aj výsledkom zastaraných technológií. Dlhodobým environmentálnym a klimatickým cieľom Európskej únie je zníženie emisií o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Z toho vyplývajú veľké záväzky aj pre Slovensko.