U. S. Steel podľa Igora Matoviča vymenia pece

BRATISLAVA – Dekarbonizácia výroby ocele je podľa ministra financií SR Igora Matoviča jediný spôsob, ako zabezpečiť budúcnosť závodu U. S. Steel v Košiciach.

Povedal to po svojej návšteve v Pittsburghu. Tam diskutoval o budúcnosti košického závodu s vedením spoločnosti U. S. Steel. Dekarbonizácia je cieľom materskej spoločnosti v USA.

“Všetci vieme, že U. S. Steel Košice sú ekonomickým lídrom východného Slovenska, sú baštou zamestnanosti Košíc a okolia,” podotkol Matovič s tým, že na Slovensku pôsobia tieto oceliarne už 23 rokov.

Igor Matovič uviedol, že trh s oceľou je v súčasnosti pod veľkým tlakom, oceliarske sa dostávajú do záporných čísel a mnohé skrachovali. Zároveň tieto firmy ovplyvňujú aj tlaky Európskej komisie na znižovanie emisií. Celková investícia za približne 1,5 miliardy eur by predstavovala výmenu dvoch vysokých pecí za elektrické oblúkové pece a súvisiacich liniek. Slovenská republika by mala poskytnúť 300 mil. EUR z finančných prostriedkov Európskej únie, ktoré by malo Slovensko získať v rámci plánu obnovy.
Európsky Výbor regiónov na poslednom rokovaní konštatoval, že zastáva názor, že EÚ potrebuje silnú priemyselnú základňu, ktorá je však vzhľadom na záväzky vyplývajúce z prechodu na hospodárstvo s nižšími emisiami CO2, ako aj na narastajúcu digitalizáciu vo veľkej miere odkázaná na primerané dodávky surovín a ich efektívne využívanie a recykláciu.
Okrem toho Výbor regiónov víta skutočnosť, že Európska komisia v aktuálnom zozname kritických surovín opätovne potvrdila koksovateľné uhlie ako jednu z dôležitých surovín pre oceliarsky priemysel; poukazuje na to, že táto surovina aj naďalej zostáva nenahraditeľnou pre oceliarsky priemysel, kým neexistujú technologicky a hospodársky životaschopné a plošne realizovateľné alternatívy; žiada okrem toho so zreteľom na rozvoj využívania vodíka v metalurgii, aby Európska komisia preskúmala možnosti zaradiť do zoznamu kritických surovín EÚ horúce briketované železo (hot briquetted iron – HBI) a priamo redukované železo (direct reduced iron – DRI).