Dokument, návrh s názvom Daňový manifest 2020

BRATISLAVA – Viacero profesijných organizacií a spolkov vydalo spoločný dokument venovaný daniam. Finančné noviny ho zverejňujú v úplnom znení. Slovensko

Read more