Zamestnávatelia spoločne za očkovanie

My, zamestnávatelia, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti naprieč celým Slovenskom, vyslovujeme plnú podporu zdravotníkom v nemocniciach na covidových oddeleniach. Vysoko si vážime ich mimoriadne náročnú prácu a nepretržité nasadenie v ťažkých podmienkach v záujme záchrany zdravia a životov mnohých našich kolegov a kolegýň.

Epidemická situácia v krajine sa opäť rapídne zhoršuje a počty nakazených a hospitalizovaných stúpajú na úrovne, ktoré môžu výrazne poškodiť nielen ekonomiku, ale dokonca aj dostupnosť základných služieb a potrieb. Preto, v záujme dosiahnutia čo najväčšej miery zaočkovanosti, podporujeme zavedenie efektívnych opatrení. Viaceré príklady zo zahraničia nám dokazujú, že pokiaľ preváži snaha o ochranu zdravia obyvateľov pred snahou o získanie politických bodov, je možné a reálne tento cieľ dosiahnuť.

Vyzývame preto vládu a všetky politické strany, aby urobili maximum pre podporu a zvyšovanie zaočkovanosti slovenského obyvateľstva.

Zamestnávatelia združení v APZD, AZZZ SR, RÚZ a SPPK vítajú zavedenie možnosti legálne požadovať informáciu od zamestnanca o tom či je očkovaný, testovaný, prípadne či prekonal ochorenie COVID-19.

Pokiaľ zamestnanec nemá záujem využiť bezplatné očkovanie, zamestnávatelia súhlasia s pravidelným testovaním – avšak na náklady zamestnancov samotných. Práve prenesenie finančnej a organizačnej zodpovednosti na samotného zamestnanca bude pre mnohých motiváciou dať sa očkovať. Očkovanie samotné musí znamenať slobodu vykonávať všetky služby a aktivity. Uplatneniu tohto pravidla môže predchádzať dvoj až trojtýždňové prechodné obdobie, počas ktorého bude tzv. samotesty hradiť štát. V tejto súvislosti však upozorňujeme, že nie každý zamestnávateľ má reálnu možnosť organizovať testovanie vo vlastnej réžii, a preto povinnosť testovať dva krát týždenne je v praxi nevykonateľná.

Vyzývame všetkých nezaočkovaných zamestnancov, aby prejavili zodpovednosť k ochrane života a zdravia svojich kolegov na pracoviskách a dali sa čo najskôr zaočkovať. Ako zamestnávatelia im na to vytvoríme potrebné podmienky. Nie je však akceptovateľné, a ani spravodlivé, aby kvôli tým, ktorí sa očkovať nechcú, skončila celá krajina v ďalšom lockdowne, ktorý by mal vážne následky pre celú ekonomiku – a teda i zamestnancov samotných.

Záleží nám na zdraví a živote, záleží nám na tom, aby sme udržali v chode ekonomiku a nutná podmienka ako to dosiahnuť, je práve očkovanie.