Ekonomika SR v treťom štvrťroku 2021 si udržala mierne rastúci trend, HDP medziročne vzrástol o 1,3 %

BRATISLAVA –  Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v  treťom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol o 1,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,3 % a medzikvartálne o 0,4 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za tretí štvrťrok 2021, ktorý ŠÚSR zverejňuje k 16. novembru 2021.

Hodnota HDP v bežných cenách v treťom štvrťroku 2021 dosiahla objem viac ako 25,6 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 4,3 %.

Hodnoty HDP sa dostali takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019 (HDP v 3. štvrťroku 2020 vykázal medziročný pokles o 2 %.) Mierny medziročný rast slovenskej ekonomiky bol podporený výhradne domácim dopytom, zahraničný dopyt klesol. Na raste pridanej hodnoty sa v tomto štvrťroku okrem odvetvia automobilového priemyslu významnejšie podieľali odvetvia výroby kovových konštrukcií, výroby strojov a zariadení a skladových a pomocných činností v doprave. Naopak pokles bol zaznamenaný najmä v stavebníctve a pozemnej doprave.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla takmer 2 milióny 397 tisíc osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 sa zvýšila o 0,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla oproti tretiemu štvrťroku 2020 rovnako o 0,2 % a oproti druhému štvrťroku 2021 bola vyššia o 0,3 %.