Prieskum SOPK: len negatívne hodnotenie hospodárskej politiky, presne 56 percent

BRATISLAVA –  Podľa prieskumu  Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory len 4 % podnikateľov z vzorky respondenov pozitívne vníma hospodársku politiku. V roku 2010 to bola tretina respondentov.

Respondenti mali tento rok najväčší negatívny vzťah k hospodárskej politike vlády. Viac ako polovica podnikateľov (56%). Autormi prieskumu sú Ladislav Vaškovič a Daniela Širáňová

Ekonomický prieskum patrí k jednej z najvýznamnejších aktivít SOPK. Robí sa od roku 1998. Získané údaje poskytujú časový rad názorov členov komory na ich vlastné ekonomické výsledky, hodnotenia podmienok na podnikanie, ale aj vývoja stanovísk k aktuálnym problémom, ktoré  majú vplyv na ich bezprostrednú činnosť.

kladne (%) neutrálne (%) záporne (%) nevie  (%)
2010 33 45 12 10
2011 20 42 33 5
2012 7 39 50 4
2013 4 48 44 4
2014 3 31 54 12
2015 6 41 50 3
2016 1 45 47 7
2017 4 37 52 7
2018 3 36 50 11
2019 3 30 57 10
2020 7 42 40 11
2021 4 31 56 9

Prameň:  Ladislav Vaškovič, Daniela Širáňová. Očakávania podnikateľskej sféry. Rozbor výsledkov ekonomického prieskumu SOPK 2021 – 2022.