RÚZ: ekonomický kolaps s obrovskými dôsledkami

BRATISLAVAZamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) považujú za najefektívnejšie, cielené opatrenia zamerané na prípadné ohniská nákazy koronavírusom. Takzvaný blackout (lockout) by znamenal rozpad hospodárskych vzťahov a kolaps celej ekonomiky s nedozernými následkami. Konštatuje to stanovisko, ktoré Finančným novinám poskytol Martin Hošták.

Zamestnávatelia tiež opakovane žiadajú o zriadenie tzv. hospodárskeho krízového štábu, ktorý by na úrovni zástupcov zamestnávateľov a vlády riešil opatrenia na zmiernenie dopadov krízy na ekonomiku.

 Slovensko patrí podľa dostupných medzinárodných štatistík medzi krajiny s najvyššou mierou bezpečnosti, pokiaľ ide o šírenie koronavírusu. Dosiaľ sme nezaznamenali prudký nárast infikovaných či úmrtí. Naopak, čoraz problematickejšou oblasťou je ekonomika, pretože pomalé prijímanie cielených opatrení na zmiernenie dopadov pôsobí negatívne na čoraz väčší počet podnikateľských subjektov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť aj iné štatistiky, podľa ktorých je Slovensko jednou z najpriemyselnejších krajín v Európskej únii a zároveň jednou z najotvorenejších ekonomík.

Prijatie drastického opatrenia v podobe blackoutu, ktoré by defacto znamenalo úplné vypnutie života krajiny na niekoľko týždňov, by spôsobilo totálny kolaps ekonomiky a pravdepodobne aj krajiny ako-takej.

Medializované návrhy o tejto možnosti, bez predchádzajúcej diskusie s predstaviteľmi zamestnávateľov, sme preto prijali s veľkým znepokojením. Takéto vyjadrenia navyše vnášajú veľkú neistotu i do krízou ešte nenarušených obchodných vzťahov so zahraničnými partnermi. Prípadná strata ich dôvery by si vynútila zmenu dodávateľských reťazcov  a naše firmy by stratili svojich dlhoročných partnerov a odberateľov nemali pre koho vyrábať.

„Som presvedčený, že v súčasnosti je veľmi dôležité mať na pamäti slovo zodpovednosť. Zodpovednosť vo vyhláseniach, v konaní, v správaní sa a v prijímaní rozhodnutí u každého z nás. Zodpovedné rozhodnutia majú smerovať k zvyšovaniu istoty a nie naopak“, vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ.

Republiková únia zamestnávateľov žiada,  aby vláda SR s o zamestnávateľmi konzultovala všetky zásadné, strategické opatrenia v boji s koronavírusom. RÚZ zároveň deklaruje svoju pripravenosť ponúknuť svoje odborné kapacity do diskusie o opatreniach na zmiernenie dopadov krízy.