ŠÚ SR: sčítanie obyvateľov pokračuje až do októbra

BRATISLAVA – Fáza elektronického sčítania obyvateľov sa zavŕšila, sčítalo sa 4,84 milióna obyvateľov SR, čo predstavuje 86 % obyvateľov SR. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie povedala: „Výsledok nás nesmierne teší a v najbližších mesiacoch v spolupráci so samosprávou pripravujeme asistované sčítanie, aby sme tak pomohli aj digitálne vylúčeným obyvateľom sčítať sa.“

V rámci elektronického samosčítania zaslalo vyplnený formulár 86 % obyvateľov SR. Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo túto formu sčítania zvládnuť minimálne 70% obyvateľov. Dosiahnutý výsledok považujeme za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v schopnosti väčšiny obyvateľstva využívať informačno-komunikačné technológie.

Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému kraju, sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo elektronicky 92 % obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, s 89 % podielom sčítaných obyvateľov. Najmenší podiel má Košický kraj, kde sa sčítalo 79 % obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica (90 % sčítaných obyvateľov), Trenčín (89 %) a Žilina (89 %). V mestách nad 10-tisíc obyvateľov má najviac sčítaných Dolný Kubín (92 %)

“Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a proaktívny prístup. V rámci elektronického samosčítania zaslalo vyplnený formulár 86 % obyvateľov SR. Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo túto formu sčítania zvládnuť minimálne 70% obyvateľov. Dosiahnutý výsledok považujeme za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v schopnosti väčšiny obyvateľstva využívať informačno-komunikačné technológie, ” napísal Štatistický úrad SR.

Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených prostredníctvom miest a obcí do konca októbra 2021.