Stratokracia je nadvláda armády v systéme moci

Pojem stratokracia pochádza z gréčtiny στρατός, čo je armáda a κράτος, čo je nadvláda, alebo moc”,  je forma vlády vedená vojenskými veliteľmi. Nie je to to isté ako vojenská diktatúra, kde je politická moc armády založená na nátlaku alebo dokonca podporovaná zákonmi. Naproti tomu stratokracia je forma vojenskej vlády, v ktorej štát a armáda tradične zdieľajú to isté a v ktorej sú verejné úrady zvyčajne vedené vojenskými veliteľmi. Politická moc armády je podporovaná zákonom a spoločnosťou. Stratokracia v podstate nie je od prírody autokraciou, aby si zachovala svoje právo na moc.

Termín “stratokracia” sa používal na opis štruktúry niekdajšej Rímskej republiky a ranej ríše, kde nebol žiadny rozdiel medzi vojenskými a civilnými funkciami a kde vymenovania do verejných úradov vyžadovali povýšenie do armády.

V modernom svete to bola Štátna rada pre mier a rozvoj v Mjanmarsku, ktorá vládla v rokoch 1988 až 2011, blízko stratokracie. V Mjanmarsku bola moc armády zabezpečená nielen silou zbraní, ale aj zákonom: najmä podľa novej ústavy platnej v Mjanmarsku od roku 2008 bolo 25% kresiel v parlamente vyhradených pre armádu.