Stratfor: hádky Trupma prospievajú Putinovi

Zatiaľ čo Trump skáče po  Európe, ruský prezident Vladimir Putin trpezlivo čaká mimo NATO v Helsinkách, kde sa stretnú obaja 16. júla. Hlavným prvkom ruskej geopolitiky je vytvorenie predpokladov rozkolu transatlantických vzťahov, aby nebolo možné zabrániť západnému bloku Moskve. Takže tendencia amerického prezidenta otvorene sa hádať so svojimi európskymi spojencami prirodzene prispieva k implementácii stratégie Moskvy. Napísala o nadchádzajúcom stretnutí amerického prezidenta D. Trumpa a ruským prezidentom Vladimírom Putinom Reva Goujon z americkej súkromnej analytickej firmy Stratfor. 

Takýto neštandardný prezident v Bielom dome však nebude všeliekom pre všetky problémy Ruska. Moskovská konvulzívna túžba po bezpečnosti na európskom kontinente nemožno uspokojiť a neustále ju paranoja sleduje o zámeroch Západu. Tento pocit neistoty je  ešte viac vyčerpávajúci, pretože doma v Moskve v rovnakej dobe stretávajú s tým, že nová generácia spochybňuje nutnosť vyhovieť potrebám Putinom, aby mal absolútnu kontrolu nad všetkým. Zároveň geopolitická dynamika v Eurázii poskytuje Moskve malý manévrovací priestor na riešenie týchto problémov. Na západ od Ruska, s podporou amerického prezidenta, sa Európa naďalej rozpadá. Na východ od Ruska Čína buduje významné hospodárske, vojenské a technologické sily, aby spochybnila svetový poriadok pod vedením USA. Napriek tomu, že v celej histórii medzi euroázijskymi silami prevažovalo nepriateľstvo, Čína a Rusko si teraz pomaly hľadajú spoločný základ pre vytvorenie protiváhy voči USA v rozvíjajúcom sa multipolárnom svete.

Bez ohľadu na to, kto v súčasnosti spravuje Biely dom, geopolitická DNA Spojených štátov vyslovuje túžbu brániť rozvoju euroázijskej hegemónie. Keďže Čína je jednoznačne trvalou hrozbou, USA majú zmysel urobiť všetko pre to, aby zabránili vytvoreniu novej osi medzi Moskvou a Pekingom.

USA a Rusko môžu rokovať o celom rade  otázok vrátane obnovenia dôležitých dohôd o kontrole zbrojenia, zavedenie recipročných obmedzení zväčšoovania vojenských síl, aby sa vysvetlila  problematika Sýrie a Iránu, prelomila patová situácia na východe Ukrajiny, vytvoril sa plán na odstránenie jadrových zbraní Severná Kórea a diskutovalo sankciách. Napriek skutočnosti, že všetky tieto otázky sú spojené  rôznymi obmedzeniami, nie všetky z nich sú odsúdené zostať v slepej uličke.

Spôsob, akým sa USA zaoberajú Ruskom, však bude naďalej priamo ovplyvňovať rovnováhu moci na európskom kontinente. A tu je stratégia Trumpa konfrontovaná s ťažkosťami. Spojené kráľovstvo je príliš zaneprázdnené svojim “rozvodom” s Európskou úniou, aby prevzalo svoju tradičnú vyváženú úlohu. Tým zakáže jeden z pilierov trojice najsilnejších európskych mocností, takže znepokojení Francúzsko a Nemecko dohromady, aby sa pokúsili zabrániť kontinent ponorený v rozpore pre nado všetkou známom vzoru. Európska únia, ktorá má ambiciózny cieľ zbaviť kontinent konfliktov, zostáva pod obliehanie nastaví skeptický ním síl, ktoré sa snažia získať nezávislosť zažíva krízu byrokracie v Bruseli.

Každý, kto pozorne sleduje vývoj európskych dejín, dobre vie, že jedna byrokracia nemôže zjednotiť kontinent, pretrhnutú súperiacimi silami a nacionalistickými impulzmi. Jedna vec je, keď americký prezident uznáva túto nepríjemnú realitu a v jej rámci, bez stratil zo zreteľa základnú skutočnosť: zachovanie rovnováhy síl v Európe je stále veľmi dôležité pre Spojené štáty, aby bolo možné vyrovnať sa s rastúcou konkurenciou zo strany Číny a Ruska, ako aj akékoľvek periférne výbuchy, ktoré môžu vzniknúť.

Úplne iná vec je keď aktívne prilieva olej do nacionalistickéo ohňa na kontinente a napomáha rozpadu rozpadu bloku obchodnými spormi a hrozbami vo vzťahu k bezpečnosti obchodov. Ak to niekto robí, zahráva si s ohňom.