Štatistický panel hlavného mesta Slovenska

Štatisticky úrad SR zverejňuje šestnásť vybraných kľúčových ukazovateľov z oblasti demografie, vzdelávania, cestovného ruchu a podnikania hlavného mesta v novej vizualizovanej forme interaktívnych grafov. Údaje sú súčasťou Štatistickej ročenky hlavného mesta SR Bratislavy 2021, ktorá bude publikovaná koncom novembra.

Okrem iného sú to informácie o počte dokončených bytov na území mesta Bratislavy. V priebehu roka 2020 sa v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, dokončilo 2 793 bytov. Je to približne rovnaký počet, ako sa dokončilo v predošlých troch rokoch (2017 až 2019), pandémia teda uvedené parametre sektora zatiaľ neovplyvnila.

„V Bratislave sa tak minulý rok postavilo 13 % zo všetkých nových bytových jednotiek v rodinných domoch či v bytových domoch na celom Slovensku,“ vysvetlila Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR. Súčasne ide o takmer 50 % podiel z celkovo dokončených bytov (vrátane bytov v rodinných domoch) na území celého Bratislavského kraja. Za dokončenú bytovú jednotku sa považuje byt či dom, ktoré už získali kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu.

Z dlhodobého hľadiska vrchol počtu dokončovaných bytov v hlavnom meste sa dosiahol ešte v období pred finančnou krízou, v čase pozitívneho vývoja ekonomiky, aj stavebného sektora. V roku 2007 sa dokončilo v hlavnom meste SR takmer 4-tisíc bytových jednotiek vrátane rodinných domov. Aktuálne hodnoty v minulom roku boli približne o 30 % nižšie. Súčasne najväčší útlm výstavby nastal v roku 2013, kedy sa prejavil dopad finančnej krízy z rokov 2009 až 2011 na sektor stavebníctva a dokončilo sa len necelých 1 600 bytov. Aktuálny počet dokončených bytov v minulom roku bol tak o 78 % vyšší. Nízke počty sa dosiahli aj v rokoch 2001 a 2003, kedy to bolo len okolo 1 300 bytov za rok.

Zaujímavosťou vývoja v roku 2020 tiež je, že v štyroch z piatich okresov mesta sa prejavil výrazný medziročný útlm počtu dokončených bytov a celkovú početnosť dokončených bytov mesta podržal až štvornásobný medziročný rast počtu kolaudovaných bytových jednotiek v piatom bratislavskom okrese. „Výrazne viac bytov v porovnaní s priemerom v predošlých piatich rokoch sa v minulom roku dokončilo vo štvrtom a piatom bratislavskom okrese. V ostatných troch okresoch bol počet pod úrovňou priemeru a to od 20 do 80 %,“ vysvetlila L. Kolesárová.

Informačný panel mesta Bratislavy prezentuje 16 kľúčových ukazovateľov formou prehľadných líniových grafov z ročných a mesačných údajov s možnosťou rýchleho interaktívneho zobrazenia aj dlhších časových radov. Grafy umožňujú stiahnuť zdrojové tabuľky, alebo prejsť do podrobných dátových kociek verejnej databázy DATAcube.

Spestrením informačného panelu je interaktívne pexeso, v ktorom si užívatelia môžu overiť znalosť údajov o Bratislave. Kompletná Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2021 s tisíckami údajov o hlavnom meste bude zverejnená 25. novembra 2021 v Katalógu publikácií na portáli alebo v informačnom paneli.