Na Slovensku zomrelo v júli menej ľudí, ako je päťročný priemer. Koronavírus mal 18 obetí.

BRATISLAVA – Nadúmrtnosť sa v júli 2021 prejavila už len v dvoch krajoch a v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov.

COVID-19 už nefiguroval ani v prvej desiatke príčin úmrtí. Celkový počet zomretých sa tak dostal pod úroveň priemeru predošlých piatich rokov po 13 mesiacoch.

Nadúmrtnosť mužov (Excess male mortality) je prevaha úmrtnosti mužov nad úmrtnosťou žien – maskulinita zomretých. Vyššie miery úmrtnosti u mužov ako u žien (v určitých vekových skupinách).

Nadúmrtnosť žien (Excess female mortality) Prevaha úmrtnosti žien nad úmrtnosťou mužov – femininita zomretých. Vyššie miery úmrtnosti u žien ako u mužov (v určitých vekových skupinách).

V júli zomrelo na Slovensku takmer 4,1 tisíca osôb, čo je o necelé tri percentá menej ako priemer za siedmy mesiac predchádzajúcich piatich rokov. Je to zároveň najnižší počet zomretých za posledných trinásť mesiacov. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v júli 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne revidoval aj dáta za predošlé mesiace tohto roka.

„Aj vďaka výrazne zlepšenej epidemickej situácii sme po prvýkrát v tomto roku zaznamenali v júli nižší počet úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom. Celkový počet zomretých i nadúmrtnosť sa nám od januára každý mesiac postupne znižujú,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Infekcii COVID-19 podľahlo v júli 18 ľudí, je to najmenej od septembra minulého roka. Podiel obetí tohto ochorenia predstavoval 0,4 % zo všetkých zomretých a koronavírus sa tak dostal až na 11. priečku v príčinách úmrtí. V prvých troch mesiacov tohto roka počas vrcholiacej druhej vlny pandémie bol ešte COVID-19 na prvom mieste, keď na jeho následky zomieralo 37 až 40 osôb zo 100 zomretých.