Václav Klaus: COVID ustupuje. Kovidizmus nie.

PRAHA – Institut Václava Klause v Prahe usporiadal v reštaurácii u Fleků prednášku svojho hlavného protagonistu Václava Klausa.

Jej predmetom bola nová politická ideológia, ktorá dostala pomenovanie kovidizmus.

V dôsledku nástupu novej slabšej verzie COVID-19, vysokého stupňa premorenosti, teda prekonania choroby obyvateľmi, v dôsledku určitej úľavy, ktorá prišla po masívnom očkovaní populácie, došlo k posunu vo verejnej diskusii.

Podľa pána Václava Klausa nešlo len o chorobu, ale o moc. Institut Václava Klause protestoval proti neoprávnenému a neopodstanenému obmedzovanoiu zákaldných občianskych slobôd.

“Kovidizmus je ľavicová, dirigistická etatistická ideológia,” povedal pán Václav Klaus. Podľa neho je to nová verzia útokov na demokraciu a slobodu človeka. Patrí do progesivistického prúdu myslenia. V posledných rokoch dominuje v západných prúdoch myslenia.

“Kovidizmus nie je originálny, ani filozoficky hlboký,” mieni pań Václav Klaus. Spoločným menovateľom kovidizmu sú nasledovné faktory: 1. ľavicová požiadavka rovnosti a skupinovej identity; 2. dlhodobá ambícia odtrániť národné štáty; 3. zbaviť sa parlamentnej demokracie; 4. zámer povýšiť  elitárstvo a intelektuaĺnu nadradenosť vyvolaných na skutočne konečne správny princíp riadenia ľudskej spoločnosti; 5. pošliapavanie minulosti a mnoho generáciami reśpektovaných tradícií; 6. zneváženie akéhokoľvej poriadku a normálnosti;  7. čo najväčšie porušenie konštánt doterajšeho sveta; 8. zbožštenie vedy a jej sebavyvolaných vykladačov, reprezentatntov, teda takzvaných expertov.

Václav Klaus cituje list Winstona Churchila z roku 1901 spisovateľovi Herbertovi Georgovi Wellsovi: “Nemohlo by nastať nič horšieho, ako by sa vláda štátu dostala do rúk expertov.” Dovetok hovorí, že expertná zlanosť je veľmi obmedzená znalosť.

Pán Václav Klaus poznamenal, že kovidizmus použil COVID-19 na urýchlenie dávno existujúcich prograsivostických tendencií. Kovidistom ide o o to, aby antiepidemickéreštriktívne opatrenia zostali v spoločnosti aj po odoznení akútnej fázy epidémie.

“Priznať rúška ako normálnosť, povinnosť preukazovania sa najrôznejšími potvrdeniami najrozmanitejšieho typu, povinnosť akceptovať zákazy vstupu do budov, či na ,rôzne akcie, akceptovať to dlhodobo by bolo vyjadrením našeho podriadenia sa kovidisticemu tlaku,” povedal pán Václav Klaus.

Poznamenal, že rúška, lockdowny a vakcinácia má malý, ak vôbec nejaký vplyv na verejné zdravia.

Pivovar a reštaurácia u Fleků je jeden z najstarších českých pivovarov. Prvá zmienka o varení piva je z roku 1499.