Personálne obsadenie Pandemickej komisie SR

BRATISLAVA – Pandemická komisia vlády SR sa skladá z nasledovných členov:

Predseda:  minister zdravotníctva SR (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)

Členovia:

a) minister vnútra Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
b) minister obrany Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
c) minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
d) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
e) minister financií Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
f) minister hospodárstva Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
g) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
h) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
i) minister spravodlivosti Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
j) minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
k) minister kultúry Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
l) minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,  (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
m) minister životného prostredia Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
n) predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
o) predseda Bratislavského samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
p) predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
q) predseda Trnavského samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
r) predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
s) predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
t) predseda Košického samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
u) predseda Prešovského samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
v) predseda Žilinského samosprávneho kraja, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
w) generálni riaditelia zdravotných poisťovní, (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)
x) hlavný hygienik Slovenskej republiky,
y) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre epidemiológiu,
z) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre infektológiu a tropickú medicínu,
aa) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast,
ab) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo,
ac) prezident Asociácie štátnych nemocníc Slovenskej republiky,
ad) prezident Asociácie nemocníc Slovenska,
ae) predseda Slovenskej akadémie vied. (nemá vzdelanie z oblasti medicíny a mikrobiológie)