Jeden gram čistého heroínu stojí 100 EUR

Kanabis, alebo marihuana, zostáva na Slovensku najpoužívanejšou návykovou látkou medzi dospelými.  Najviac ju fajčia mladí ľudia vo veku 15 až 34 rokov.  Vyplýva to zo správy Slovensko, správa o drogách za rok 2017 vydanej Európskym monitorovacím centrom pre drogy (EMCDDA). Tretina mladých ľudí aspoň raz vyskúšala marihuanovú cigaretu, 9,3 % mladých ju vyfajčilo minulý rok.  Už prieskum v roku 2015 zistil počet nárastu prípadov, keď mladí ľudia skúšajú marihuanu.

Hlavnou stimulačnou návykovou látkou medzi dospelými je MDMA alebo extáza. Jej užívanie sa koncentruje medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 24 rokov.  Druhou najužívanejšou stimulačnou látkou je metamfetamín.

V Bratislave a Piešťanoch sa v minulosti skúmali odpadové vody. Cieľom ich analýzy bol odhad užívania drog. Údaje poukázali na to, že v rokoch 2015 a 2016 sa v mestách zvýšilo používanie metamfetamínu. Ide o drogu zvanú pervitín. Jeho používanie vyvoláva psychickú závislosť. Dlhodobé užívanie vedie k schizofrénii a rozpadu osobnosti, čo prináša invaliditu a problémy s ďalším začlenením sa spoločnosti. Pervitín, ale najmä prímesi, ktorými sa riedi, poškodzujú vnútorné orgány ľudského tela.

Užívanie viacerých návykových látok, ako sú napríklad kokaín, amfetamín, metamfetamín, je rozšírenejšie v Bratislave ako v Piešťanoch. Návykové látky sa používajú viac cez víkendy ako cez pracovné dni.

Odhady EMCDA hovoria o rozpätí cien jedného gramu jednotlivých návykových látok v závislosti od ich čistoty. Kanabisová živica stojí od 10 do 20 EUR, rastlinný kanabis od 6 do 13 EUR, heroín od 43 do 100 EUR, kokaín od 70 do 138 EUR, amfetamín od 30 do do 68,5 EUR, MDMA od 3,5 do 10 EUR.

Návykové látky prichádzajú na Slovensko z rôznych drogových trhov. Rastlinný kanabis a metamfetamín sa vyrába na Slovensku. Slovenskí výrobcovia zásobujú aj Maďarsko. Heroín pochádza z Afganistanu. V roku 2015 na Slovensku zachytili deväť druhov nových psychoaktívnych látok. Ide o takzvané syntetické drogy.