Sociologóvia si dnes pripomenuli 60 rokov Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

BRATISLAVA – Na pôde Úradu Slovenskej akadémie vied (SAV) si sociológovia pripomenuli 60. výročie založenia profesijnej organizácie.

Usporiadali seminár. Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (SSS) je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. V úvode sa prihovorila predsedníčka SSS. Zazneli historické pohľady a teoretické reflexie prvých troch dekád fungovania SSS a obnovenia sociológie na Slovensku. Hovorilo sa o vzniku Sociologického ústavu SAV, vzniku a práci sekcií SSS. Hovorilo sa o zmenách po roku 1968.Diskutujúci priniesli informácie o kontextoch vzniku a rozvoja SSS v prvých dekádach pôsobenia. Ďalšia časť seminára sa venovala sociológii poľnohospodárstva a vidieka. Zazneli informácie o sociológii kultúry, médií a rodiny ako témy sociologického bádania a združovania. Na seminári sa hovorilo o sociológii urbanizmu a bývania, ale aj o sociológii otázok doby.

Cieľom Slovenskej sociologickej spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

Sociológia je vo všeobecnosti veda o spoločnosti. Lepšie povedané je to veda, ktorá sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi.