OSN: India je naľudnatejšia krajina na svete

DILÍ / PEKING – India predbehla Čínu a stala sa najľudnatejšou krajinou sveta, píše MarketWatch s odvolaním sa na vlastnú analýzu prognóz OSN.

Takže k 14. aprílu celková populácia Indie dosiahla 1 miliardu 425 miliónov 782,975 tisíc ľudí, uvádzajú noviny. Zároveň podľa nezávislej organizácie World Population Review k 17. aprílu žije v krajine 1 miliarda 425 miliónov 937,441 tisíc ľudí, zatiaľ čo v Číne – 1 miliarda 425 miliónov 744,008 tisíc ľudí.

India má podľa MarketWatch obrovský ekonomický potenciál, ktorý je daný nielen veľkosťou populácie, ale aj jej zložením. Očakáva sa, že India do roku 2048 vzrastie zo 43. na 23. miesto v zozname krajín s najnižším počtom ľudí so zdravotným postihnutím. Na 100 práceschopných ľudí v krajine pripadne 45 zdravotne postihnutých v porovnaní so 47 v súčasnosti a 68 ľuďmi pred 25 rokmi. Zároveň je v Číne v súčasnosti 45 zdravotne postihnutých na 100 práceneschopných, ale očakáva sa, že toto číslo sa v priebehu nasledujúcich 25 rokov zvýši na 68.