Sociologický ústav SAV: ako s voľbami prezidenta

BRATISLAVA – Spomedzi respondentov, ktorí nevylúčili účasť v prezidentských voľbách nie je len približne pätina ešte rozhodnutá, komu dá svoj hlas.

Informuje o tom Sociologický ústav SAV.

Medzi nerozhodnutými prevažujú ženy (26,9 %) nad mužmi (15,6%). Na prezidentovi ľudia oceňujú najmä schopnosť chápať reálne problémy ľudí a kvalifikovanosť.

Na výskume spolupracuje MNForce. Pozíva ePanel. To je online komunita ľudí, ktorí sa zúčastňujú internetových prieskumov vypĺňaním dotazníkov. V súčasnosti má ePanel viac ako 49.000 aktívnych členov v rámci Slovenskej republiky. Nie všteci ľudia na Slovensku majú internetové pripojenie. Preto nie je výskum reprezentatívy. SeeSame je agentúra, ktorá využíva údaje

Podľa prieskumu, približne osemdesiat percent respondentov hovorí, že sa už rozhodli koho budú voliť. Na otázku „V druhej polovici marca sa budú konať na Slovensku prezidentské voľby. Ste už rozhodnutý/á, koho budete voliť? odpovedalo 60,4 % respondentov, že sú rozhodnutí už od momentu uzávierky kandidátov a 12,7 % uviedlo, že sa rozhodlo pred pár dňami.
Vedci píšu,  že respondentom dali na výber spomedzi vlastností, ktorými by mal nový prezident disponovať. Najčastejšie označili, že prezident by mal chápať reálne problémy ľudí a mal by byť inteligentný a vzdelaný / kvalifikovaný. Dôležitosť vzdelania a kvalifikácie zdôrazňovali častejšie vzdelanejší respondenti. Schopnosť zjednotiť ľudí zvolili najčastejšie voliči SMER-SD, ktorí aj najmenej často zdôrazňovali dôležitosť slušnosti a bezúhonnosti kandidáta. Reputáciu a vzťahy v zahraničí častejšie zdôrazňovali voliči PS, vzdelanejší respondenti, starší a respondenti z väčších miest.
Správa Sociologického ústavu SAV nehovorí o spôsobe výberu vzorky a ani o tom, či je vzorka reprezentatívna, a ani o tom aké sú štandarné odchýlky pri získaných výsledkoch. Podľa správy to neumožňuje hovoriť o tom, či je výskum reprezentaívny. Je známa len veľkosť vzorky označená rovnicou N=1000.
Z hľadiska Finančný novín ide o prieskum s neznámymi parametrami. Výsledky prieskumu nájdete tu.