Sumár aktivít k téme Európsky deň štatistiky 2023

BRATISLAVA – Z iniciatívy Európskeho štatistického poradného výboru je 20. október venovaný štatistike.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Cieľom Európskeho dňa štatistiky (ďalej EDŠ) je zvýšiť povedomie občanov o význame a hodnote oficiálnej štatistiky produkovanej európskymi či národnými štatistickými autoritami. Súčasne je to príležitosť pripomenúť dôležitosť kvalitných štatistických produktov užitočných pre spoločnosť.

Štatistický úrad SR pri tejto príležitosti pripravil sériu diseminačných a komunikačných výstupov, ktoré postupne zverejňuje počas mesiaca október.

EDŠ 2023: Dynamika medziročného rastu priemernej mzdy od vzniku SR

V ére samostatnej Slovenskej republiky mzdy nominálne rástli od 2,2 % do 18,4 %. Vývoj reálnej hodnoty miezd mal o niečo kolísavejší priebeh, priemerná mzda reálne klesla sedemkrát. Úroveň 1 000 eur hrubé zárobky Slovákov prekročili prvýkrát v roku 2018. Viac v tlačovej správe Priemerná mesačná mzda za 30 rokov od vzniku Slovenskej republiky vzrástla viac ako sedemnásobne

EDŠ 2023: Štatistická komunita oslavuje deň faktov, transparentnosti a spoľahlivosti dát

Pri príležitosti 8. medzinárodného dňa európskej štatistiky, ktorý sa nesie v duchu motta: Štatistika ako predpoklad zmysluplného rozvoja v dynamicky sa meniacom svete, zverejní Štatistický úrad SR niekoľko zaujímavých faktov o Slovensku a živote jeho obyvateľov. Viac v tlačovej správe: Oficiálne štatistické dáta formujú našu budúcnosť

EDŠ 2023: Zručnosti na Slovensku a v EÚ

Štatistický úrad SR prináša sériu postov na sociálnych sieťach so zaujímavými dátami, ktoré porovnávajú SR a EÚ vo vybraných zručnostiach. Rok 2023 je vyhlásený za Európsky rok zručností. Cieľom je podpora celoživotného vzdelávania, lepších pracovných príležitostí, ako aj konkurencieschopnosti a inovácií.

  • Aký podiel obyvateľstva dosiahol vysokoškolské (terciárne) vzdelanie?  FBpostXpostIGpost
  • Koľko máme na Slovensku IT špecialistov?  FBpostXpostIGpostLIpost
  • Koľko obyvateľov vo veku 25-64 rokov je zapojených do celoživotného vzdelávania?  FBpostXpostIGpostLIpost
  • Koľko študentov sa venuje štúdiu dvoch a viac cudzích jazykov?
  • Aký je podiel ľudí vo veku od 16 do 74 rokov, ktorí majú základné digitálne zručnosti?

EDŠ 2023: Chudoba na Slovensku v roku 2022 ohrozovala 888-tisíc obyvateľov

Na Slovensku čelilo chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu v roku 2022 celkovo 16,5 % obyvateľov. Podiel aj počet obyvateľov ohrozených chudobou medziročne stúpol. Štatistický úrad SR si tlačovou správou pripomenul zaujímavé štatistické údaje k téme chudoby pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe a Európskeho dňa štatistiky. Viac v tlačovej správe: Medzinárodný deň boja proti chudobe 2023 (17. október)