Spravodajské a politické hry z Čiernej hory a zo SR

BRATISLAVA – Investičná skupina Slavia Capita nadobudla v októbri 2012 balík klasifikovaných pohľadávok od spoločnosti Prvá Banka Čierna Hora a.d. Ani jednu z kúpených pohľadávok nevlastnila firmy Darka Sarica. Uvádza firma v svojej tlačoej správe.

Išlo o kúpu balíka 35 pohľadávok voči právnickým osobám v nominálnej hodnote 32 mil. EUR, pričom najnižšia výška pohľadávky bola 100 tis. EUR a najvyššia zhruba 3 mil. EUR. Platba bola predávajúcemu zrealizovaná bankovým prevodom v zmysle kúpnej zmluvy tak, že 10 % kúpnej ceny ihneď a 90 % kúpnej ceny z vymožených pohľadávok s možnosťou spätného vrátenia zostávajúcich pohľadávok. Išlo o obvyklú transakciu v oblasti kúpy nesplatených pohľadávok z bánk.

Ani jedna pohľadávka nebola voči spoločnosti vlastnenej osobou Darko Saric. Danú osobu, ani nikoho jej blízkeho nikto zo skupiny SLAVIA CAPITAL nevidel, o ňom nepočul a ani ho nepozná, konštatuje tlačová správa

SLAVIA CAPITAL pôsobí v krajinách strednej a východnej Európy  v oblasti pohľadávkových transakcií dlhodobo a spolupracuje s renomovanými globálnymi finančnými partnermi. Zároveň odmieta spravodajské a politické hry šíriace sa z prostredia Čiernej hory alebo Slovenskej republiky.