Deti ničia samých seba v sociálnych sieťach

ZURICH – Čoraz viac detí V USA sa zaoberá mobbingom nielen vo vzťahu k iným, ale aj voči sebe. Digitálne seba popieranie sa často končí samovraždou. Píše o tom denník Neue Zürcher Zeitung.

Mobbing je druh rafinovaného šikanovania na pracovisku. Samotný pojem mobbing má základ v angličtine. Pochádza zo slov mob, čo je hromadne napadnúť, dotierať”.P oužíva sa tiež v etológii. Zaviedol ho Konrad Lorenz   Opisuje správanie zvierat, kedy si zvieracie spoločenstvá, napríklad stádo bráni svoje územie pred votrelcom tým, že na neho ako celok útočí. V samotných anglicky hovoriacich krajinách sa pre označenie šikanovania na pracovisku používa pojem emotional abuse, emočné týranie, emočné zlé zaobchádzanie.

Denník uvádza príklad. Koncom októbra 2016 Nataly Natividad skončila svoj život samovraždou. Zjedla veľké množstvo liekov. Na prvý pohľad je jej príbeh tragickým príkladom mobbingu na sociálnej sieti After School. Zlé správy posielala sama sebe pätnásťročná školáčka. Psychológovia tvrdia, že najčastejšie sa ničením  samého seba zaoberajú predstavitelia netradičných sexuálnych orientácie, boli obeťami mobbingu, brali drogy, alebo majú symptómy depresie.

Poškodzovanie samého seba je už dávno známym problémom. Výskum ukázal, že v roku 2017 v USA medzi dievčatami vo veku 10 – 14 rokoch stúplo sebapoškodzovanei o 17%. Kybermobbing je problém, ktorý čoraz viac trápi deti v pubertálnom veku.