Sociologický ústav SAV na tému azyl, jazyk a kontext

BRATISLAVA – Diskurzná a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu.

V stredu – 28. 9. o 13.30 – bude  seminár Sociologického ústavu SAV. Seminár prebehne online na platforme Zoom.

S prednáškou “Diskurzná a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu” vystúpi Katarína Stratená, vedecká pracovníčka v sociologickom seminári na Europa Universität Flensburg.

Pri pohľade na prípady Českej republiky a Slovenska sa tento príspevok snaží analyzovať vnútornú logiku členských štátov, ktorá stojí za rozdielnymi prístupmi k solidarite v rámci spoločného európskeho migračného a azylového systému. Hoci solidarita predstavuje hlavný princíp, ktorý členské štáty zaväzuje k spoločnej zodpovednosti, jej početné obmeny spochybňujú význam európskej solidarity. Po vypuknutí tzv. európskej migračnej krízy v roku 2015 Česká republika a Slovensko vyjadrili nespokojnosť so solidaritou v podobe povinných kvót na relokáciu utečencov, pričom neskôr vypracovali vlastný prístup v podobe flexibilných mechanizmov solidarity. Nedávna utečenecká vlna prichádzajúca z Ukrajiny navyše výrazne mení prístup týchto dvoch krajín k otázke migrácie a azylu. S cieľom poskytnúť vysvetlenie procesov, ktoré sú základom týchto rozdielnych prístupov k solidarite a meniacej sa dynamiky v čase, uplatňujem kombinovanú metódu skúmania diskurzu a dispozitívu. Kombináciou analýzy diskurzu s Foucaultovým konceptuálnym a metodologickým prístupom k dispozitívu je solidarita skúmaná paralelne prostredníctvom jazyka aj kontextu, ktorý sa chápe ako forma sociálnej základne, v ktorej sa prejavujú jednotlivé jazykové podoby solidarity.

Link na online pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/85691127381?pwd=UHRXdTh4S3c0VUZDNkptTnFHaXZJZz09, Passcode 082147