Nezmyselné spojenie dvoch slov “únos štátu”

BRATISLAVA – Vo verejnom priestore sa vyskytuje spojenie slov, ktoré je nezmysel – únos štátu.

Únos je nezákonné splnomocnenie sa osoby alebo osôb spravidla proti jej vôli ,  pričom mnohé  štáty vôľu nezohľadňujú napríklad klad  u detí a jedincov s obmedzenou svojprávnosťou.  Zákony často odlišujú rôzne typy únosov, špecificky sú často posudzované hromadné únosy spočívajúce v ozbrojenom únose dopravných prostriedkov ako napríklad  lietadlo , loď , autobus  a únosy detí.