Počet úmrtí na Slovensku vo februári bol vyšší o 59 percent, len v troch regiónoch sa situácia zhoršila

BRATISLAVA – Nadúmrtnosť seniorov (65 +) vo februári spomalila, v tejto vekovej kategórii zomrelo o 64 % viac ľudí ako v predošlých rokoch. Nadúmrtnosť mladších (do 64 rokov) zostala, ako v januári, na úrovni rastu o 43 %. Informuje tom Štatistický úrad SR.

V piatich regiónoch sa oproti januáru situácia zlepšila, v troch však zhoršila. Nadúmrtnosť dosahovala vyššie podiely v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Druhá vlna pandémia COVID-19 prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj vo februári 2021, už piaty mesiac za sebou. V súhrne za mesiac február roka 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 % viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch. Celkovo tak zomrelo vo februári takmer o 2 800 osôb viac ako vlani či predvlani. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré práve zverejnil Štatistický úrad SR (údaje sa budú v nasledujúcich týždňoch spresňovať).

Dynamika rastu počtu zomretých tak veľmi mierne spomalila, ešte v januári dosahovala nadúmrtnosť 75 % v decembri minulého roka to bolo 60 %.

„Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Pre elimináciu výkyvov jednotlivých rokov ŠÚ SR porovnáva aktuálne počty zomretých nielen medziročne – teda s rovnakým obdobím minulého roka, ale s priemerom rovnakého mesiaca predošlých piatich rokov. Súčasne ŠÚ SR revidoval dáta za január 2021, stále to však nie sú definitívne údaje.

Zatiaľ čo v čase pred pandémiou COVID-19 sa februárový počet zomretých v krajine pohyboval na úrovni 4 300 až 5 100 osôb, v tomto roku, počas druhej vlny pandémie, to bolo až vyše 7 500 ľudí.