Večer sa začína židovský sviatok Chanuka

JERUSALEM – Tohto roku sa začína židovský sviatok Chanuka večer dvadsiateho ôsmeho novembra 2021.

Chanuka, hebrejsky חֲנֻכָּה, Chanúka  alebo Chanukka sa voľne dá preložiť ako – zasvätenie, obnova. Jedná sa o židovský náboženský sviatok, ktorý sa začína dvadsiaty piaty deň pred ôsmimi dňami Kislet. V roku 2021 začiatok pripadá na večer dvadsiateho ôsmeho novembra a končí na večer šiesteho decembra.

Sviatok sa začal sláviť v druhom storočí pred Kristom. Bolo to na pamiatku vyčistenia jeruzalemského chrámu, posvätenia oltára a obnovenia bohoslužieb Makabejcami po porážke a vyhnaní grécko-sýrskych vojsk a ich židovských spojencov v r. 165 pred Kristom.

Tri roky predtým, v ten istý deň mesiaca Kislev, Antiochos IV. Epifanes znesvätil svätyňu Izraela.

Názov tohto sviatku pravdepodobne pochádza z výrazu „Hanukkat ha-mizbeah“, čo môžeme voľne preložiť ako “posvätenie [obnova] oltára”, ku ktorému došlo bezprostredne po uvoľnení Chrámu Makabejcami a jeho očistení od idolov. Iné vysvetlenie interpretuje názov sviatku ako „odpočíval [od nepriateľov] 25. [deň v mesiaci Kislev]“.

Iný názov pre sviatok – Hag Urim (“Festival svetiel”) – prvýkrát spomenul rímsky historik Josephus Flavius v prvom storočí nášho letopočtu.

Čo viac vieme o pôvode sviatku? Podľa legendy zachovanej v Talmude, keď Jehuda Makabejský a jeho vojaci čistili chrám, nenašli rituálne čistý olej, ktorý by bol vhodný na zapálenie menory a posvätenie chrámu. Po dlhom hľadaní sa predsa len našiel jeden malý džbán čistého oleja, no bol taký malý, že vydržal len jeden deň. Makabejci sa však napriek tomu rozhodli zapáliť menoru, keďže chrám mal byť vysvätený, a vtedy sa stal zázrak: olej vydržal presne osem dní, teda presne toľko, koľko trvalo pripraviť nový čistý olej na naplnenie každého z nich. sedem lámp menory s olejom. Na pamiatku tohto zázraku sa odvtedy osem dní slávi sviatok Chanuka.

S Chanukou sa spája zvyk jesť mliečne jedlá, najmä tvaroh a syr, na pamiatku zázraku, ktorý je s nimi spojený. Podľa tradície judaizmu sa jedná o zázračnú spásu, ktorá bola udelená Izraelu, keď Judita, dcéra veľkňaza Jochanana, prinútila nepriateľa piť víno, a keď zaspal, zabila ho. Hoci sa tento príbeh odohral ešte pred udalosťami Chanuky, spomienka na Juditinu odvahu dala Hasmoneanom silu vzbúriť sa proti Grékom. Preto aj jej statočný čin patrí k chanukovému zázraku. Na Chanuku je zvykom jesť jedlá vyprážané na oleji, napríklad šišky (sufganiot) a draniki (levivot).

V aškenázskej tradícii je zvykom dávať deťom na tento sviatok peniaze, takzvané hanuke-gelt, „chanukové peniaze“, pripraviť zemiakové placky a zahrať si špeciálny chanukový top – Savivon alebo Dreidl.

Počas ôsmich sviatočných dní je zvykom zapaľovať sviečky v Chanuke na pamiatku zázraku, ktorý sa stal počas dní Chanuky. Postup zapaľovania je nasledovný: v prvý deň sa zapáli jedna sviečka, v druhý – dve a tak ďalej až do ôsmej (musia byť zapálené počnúc sviečkou najďalej od dverí). Ďalšia sviečka, nazývaná šamáš, je určená na zapálenie zostávajúcich sviečok a zapaľuje sa vo všetky dni sviatku pred hlavnými sviečkami. Celkový počet sviečok použitých na Chanuku je štyridsaťštyri.