OSN je proti heroizácii fašistického režimu

NEW YORK – Valné zhromaždenie OSN schválilo väčšinou hlasov rezolúciu o boji s heroizáciou nacizmu navrhnutú Ruskom. V dokumente sú navrhnuté opatrenia „proti neonacizmu a iným druhom praktík, ktoré napomáhajú eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a s tým spojenej intolerancie“.

Proti vystúpili delegácie dvoch krajín, ktoré sa v posledných rokoch pravidelne pokúšali sabotovať prijaté dokumenty s takýmto obsahom, – boli to USA a Ukrajina.bIniciatívu podporili predstavitelia 133 krajín, hlasovania sa zdržalo 52, z ktorých väčšina patrí k európskym štátom, vrátane, napríklad, Rakúska, Francúzska, Česka a Slovenska.

Dokument, ktorého spoluautormi sa stalo okolo 60 krajín, obsahuje naliehavé odporúčanie na prijatie opatrení s tým, aby „sa zabránilo prehodnocovaniu výsledkov Druhej svetovej vojny a popieraniu zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov“ spáchaných v tomto historickom období. Znie odsúdenie pokusov o heroizáciu a propagáciu nacizmu.