Slovenské vysoké školy u Kažimíra celkom prepadli

Peter Kažimír dnes 11. 6. 2019 neskúšal profesorov slovenských vysokých škôl, ale slovenské vysoké školy u neho prepadli.

Na otázku Finančných novín o úlohe umelej inteligencie v ekonomike a jej výučne na vysokých školách guvernér Národnej banky Slovenska povedal: “Na Slovensku je veľa vysokých škôl a sú nekvalitné.” Guvernér sa nečuduje rodičom, že posielajú deti študovať  do zahraničia najmä do Českej republiky.  Slovenské vysoké školy zaostávajú vo výučbe umelej inteligencie. Na druhej strane guvernér Národnej banky Slovenska povedal, že Slovensko má najviac robotov spomedzi krajín V4.

Slovenským vysokým školám škodí ich veľká samosprávna samostatnosť. Na vysokých školách vidieť, že samosprávna samostatnosť viedla k tomu, že na vysokých školách prevládajú feudálne vzťahy. Vďaka tomu skostnateli a nie sú konkurencieschopné.

Ktoré ja najväčšie slovenské vysokoškolské mesto? Správna odpoveď znie Brno.

Podľa guvernéra centrálnej banky, české vysoké školy oproti slovenským vysokým školám, majú lepšie postavenie v svetových rebríčkoch vysokých škôl. Najznámejší je  Times Higher Education World University Rankings. Je to každoročná publikácia rebríčka univerzít časopisu Times Higher Education (THE). Vydavateľka spolupracovala s Quacquarelli Symonds (QS), aby zverejnila spoločné rebríčky svetových univerzít THE – QS World University Rankings od roku 2004 do roku 2009 a potom sa obrátila na Thomson Reuters na nový systém hodnotenia. Publikácia teraz zahŕňa celosvetové, predmetové a reputačné hodnotenie spolu s tromi regionálnymi ligovými tabuľkami, Áziou, Latinskou Amerikou a krajinami BRICS a rozvíjajúcimi sa ekonomikami, ktoré sú vytvárané rôznymi váhami.

Ranking je často považovaný za jeden z najviac pozorovaných univerzitných rebríčkov spolu s akademickým poradím svetových univerzít a QS World University Rankings. Je pochválený za to, že od roku 2010 má novú, vylepšenú metodiku hodnotenia. Medzi kritikou a obavami však patrí podkopávanie nevedeckých a neanglických inštruktážnych inštitúcií a spoliehanie sa na subjektívny prieskum povesti.

Podľa analýzy, oproti roku 1990 je na Slovensku dva razy viac stredných všeobecnovzdelávacích škôl, ale aj dva razy viac vysokých škôl. Nové vysoké školy sú zväčšia z oblasti spoločenských vied, alebo vied o spoločnosti.

Vznik nových verejných vysokých škôl iniciovali predstavitelia politických strán. Vznik Trnavskej univerzity podporilo Kreťansko-demokratické hnutie.  Na vzniku Univerzity Cyrila a Metoda (UCM) má zásluhu trnavská skupina Hnutia za demokratické Slovensko. Profesorkou médií na UCM, ktorú za profesorku médií vymenoval Andrej Kiska je Hana Pravdová, kedysi vedúca požiarneho zboru v Československej televízii v Bratislave.  Na vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa podieľalo  Hnutie za demokratické Slovensko.

Kresťanskodemokratické hnutie a klérus má na rováši vznik Katolíckej univerzite v Ružomberku. O jej kvalite svedčí to, že v Poľsku sa neuznávajú diplomy profesorov z tejto univerzity.  Univerzita J. Selyeho v Komárne je z dielne