So životnou úrovňou je spokojná polovica Rusov

Takmer polovica opýtaných Rusov (49%) uviedla, že sú vo všeobecnosti spokojní so svojím životom, 22% uviedlo opak, viac ako štvrtina (28%) uviedla, že ich životná úroveň im čiastočne vyhovuje. To sú výsledky prieskumu VCIOM.

Prieskum sa uskutočnil v máji medzi 1600 Rusmi vo veku nad 18 rokov prostredníctvom telefonického rozhovoru. Podľa prieskumu sa v máji zlepšila sociálna nálada ako celok. Približne 54% Rusov považuje ekonomickú pozíciu Ruska ako priemernú. Okolo 13% hodnotilo ekonomickú situáciu v krajine nad priemerom, čo je o 28% menej. Väčšina respondentov (61%) uviedla, že finančná situácia ich rodín je priemerná, štvrtina (25%) – že je zlá, 14% – že je nadpriemerná. Tretina respondentov (31%) si myslí, že v krajine sa veci uberajú správnym smerom, 41% s tým čiastočne súhlasilo, štvrtina (25%) nesúhlasí s tým, že vektor vývoja  v krajine je správny.

Celoruské centrum pre výskum verejnej mienky (VCIOM do roku 1992 – Celozväzové) je najstaršou ruskou výskumnou organizáciou, ktorá pravidelne robí sociologický a marketingový výskum na základe prieskumov verejnej mienky. Jedna z najväčších ruských spoločností na tomto trhu. Vznikla v roku 1987. Štátu patrí 100% akcií spoločnosti štátu.