Slovenské národné povstanie: príspevok ľudí z Kazachstanu k hrdinstvu obyvateľov Slovenska

BRATISLAVA / ASTANA – Slovensko si pripomína 79. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania.

Dňa 29. augusta 1944, po prekročení slovenských hraníc nemeckými okupačnými vojskami. náčelník Generálneho štábu slovenskej armády Ján Golian nariadil začatie povstania a nariadil jednotkám slovenskej armády, aby prešli na stranu na stranu povstalcov.

Centrom povstania sa stala Banská Bystrica. Dňa 30. augusta 1944 sa cez rozhlasovú stanicu vedenie povstania obrátilo na obyvateľstvo Slovenska, a vyzvalo na ozbrojené povstanie proti okupantom a kolaborantom, čo našlo odozvu u mnohých obyvateľov a zvýšilo sily povstalcov.

Povstalci dva mesiace hrdinsky odolávali nemeckým vojskám, ich početnú prevahu. Po tom, čo Nemci obsadili Banskú Bystricu, ustúpili do hôr a prijali partizánsky spôsob boja.

Existencia povstaleckého územia počas dvoch mesiacov za sovietsko-nemeckými líniami. v tyle sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, trvanie a vojenské operácie význam povstania ho zaraďujú medzi najvýznamnejšie udalosti protifašistického hnutia.
protifašistického hnutia.

Vďaka Slovenskému národnému povstaniu sa Slovensko stalo členom spojeneckej koalície, ktorá porazila fašizmus. Toto povstanie sa považuje za prelomovú udalosť v slovenských dejinách, preto sa 29. august oslavuje ako Deň víťazstva – slávnostne a vo veľkom rozsahu.

V tento významný deň by som si chcel uctiť hrdinské činy.  V tento významný deň by som si chcel uctiť aj čin kazašských vojakov, ktorí sa aktívne zúčastnili na partizánskom hnutí v Kantorskej doline pri Liptove. Dňa 25. júla 1944 na Slovensku, v Kantorskej doline pri Liptove  pod vedením Petra Velička, Ukrajinca narodeného v Kazachstane, vznikla partizánska základňa. Tak vznikla 1. medzinárodná partizánska brigáda pomenovaná po Milanovi Štefánikovi.

Tá zohrala dôležitú úlohu pri podpore Slovenského národného povstania. Partizánske oddiely pod velením Petra Velička zabezpečovali  aktívnu pomoc jednotkám Červenej armády pri oslobodzovaní územia Slovenska. Peter Veličko  bol vyznamenaný Radom Lenina, dvoma bojovými radmi, Radom Bogdana Chmelnického 1. stupňa, ako aj Československým vyznamenaním “Bojový kríž, Rad Slovenského narodného  povstania a ďalšími čestnými vyznamenaniami.

Na bojiskách padlo mnoho Kazachov.  o dnes pokračujú práce na hľadaní a identifikácii mŕtvych  a pochovaných bojovníkov na Slovensku. Podarilo sa nám zistiť mená približne 400 Kazachov, ktorí padli počas oslobodzovania Slovenska.

Takto pred 73 rokmi v krvavých bojoch pri malej slovenskej dedinke Nevidzany vyhasol život mladého kazašského vojaka Červenej armády  Žoldasa Kaškinbajev. Jeho pozostatky boli pôvodne pochované v obci Nevidzani a v roku 1945 boli prevezené do centralizovaného vojenského  pamätného cintorín v hlavnom meste Slovenska Bratislave – Slavíne.

V masových hroboch je tam pochovaných len asi sedemtisíc sovietskych vojakov, Príbuzní padlých vojakov prichádzajú na Slovensko pokloniť sa pri hroboch svojich blízkych, ktorí zostali navždy na slovenskej pôde. Sme vďační slovenskému ľudu, že si starostlivo uchováva pamiatku svojich padlých bojovníkov uctievaním hrobov svojich blízkych.padlých vojakov, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť budúcich generácií.generácií.

Statočnosť a hrdinstvo víťaznej generácie, ktorá na bojiskách bránila slobodu a nezávislosť EurópyStatočnosť a hrdinstvo víťaznej generácie, ktorá na bojiskách bránila slobodu a nezávislosť Európy a sveta pred fašizmom, zostanú navždy v srdciach vďačných ľudí.navždy zostanú v srdciach vďačných potomkov.Spomienka na tento veľký čin nás vyzýva, aby sme posilňovali putá priateľstva, rozvíjali partnerstvo a všestranne spolupráce medzi Kazachstanom a Slovenskom.

(Toležan Tursunovič Barlybajev, mimoriadny a spolnomocený veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike)