Slávni v anekdotách nás sprevádzajú storočia

IluBRATISLAVA – Krátke zábavné príbehy – anekdoty – sú zväčša anonymné a sprevádzajú ľudstvo už celé stáročia.

Ako uvádza odborná charakteristika – anekdota je vtipný príbeh epického žánru o skutočnej alebo vymyslenej udalosti s humorným záverom. A takým je aj najnovší výber anekdot Milana Stana
v knihe Slávni v anekdotách (Bratislava, Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry 2022).

Autor, ktorý anekdoty zbiera už polstoročie, vybral nielen známe osobnosti z celého osobnosti, ale aj tie, čo sú nám najbližšie – z Čiech i Slovenska. Samozrejme, v súlade s koncepciou publikácie, nezaradil do nej nijakých súčasných politikov. Iste, mnohé anekdoty za uplynulé desaťročia zovšedneli, stratili pôvodnú iskru, niektoré objavil zostavovateľ vo viacerých verziách, resp. obsahovo boli totožné, ale hlavní hrdinovia sa líšili. Výber textov preto nebol celkom jednoduchý.

Milan  Stano sa však snažil predstaviť v knihe čo najviac zábavných príbehov o slovenských umelcoch, hercoch, výtvarníkoch, hudobníkoch, spisovateľoch, vedcoch a podobne. Vychádzal zo svojej zbierky, textov uverejnených v humoristicko-satirickom časopise Kocúrkovo (1990-2022) a čerpal aj
z ďalších zdrojov uvedených v prehľade použitej literatúry.

Celkom 842 anekdot usporiadal abecedne bez ohľadu na krajinu či obdobie. A tak sa napríklad herec Jozef Adamovič ocitol v spoločnosti nemeckého fyzika Franza
Acharda, Woody Allana, kráľovien (uhorskej aj anglickej Alžbety) či Alexandra Veľkého a pod. Kratšie i dlhšie anekdoty spestruje 446 karikatúr. Na ilustráciu niekoľko ukážok:

– Slávna filmová herečka Greta Garbo vysvetľovala novinárom, prečo sa nevydala: Vždy som milovala inteligentných mužov, a len blázon by sa chcel
stať manželom slávnej hviezdy!

– Známy slovenský spisovateľ Alfonz Bednár vysvetľuje manželke: Drahá, tohto roku nemôžeme ísť k moru, musíme myslieť na naše dlžoby. Nechápem, nedá
sa manželka, prečo by sme nemohli na ne myslieť pri mori?

– Maďarský dramatik a spisovateľ Ferenc Molnár v americkom exile o jednom človeku povedal: Ten klame tak dôkladne, že ani opak toho, čo hovorí, nie je
pravda.

– Honoré de Balzac sa nevyslovoval veľmi lichotivo o ženách. Raz povedal: Ženy vám radšej povedia o sebe niečo zlé, než by mali mlčať.

– Pýtali sa Diogena, kedy treba raňajkovať. Odpoveď znela: Keď si bohatý, kedy chceš, ak si chudobný, kedy môžeš.

Na záver treba pripomenúť, že  knižka  Milana Stana nie je vyčerpávajúcou encyklopédiou na tému slávnych osobností, ale stovky krátkych príbehov vám iste vyčaria úsmev na tvári. A navyše sa nemusíte pri nich zvlášť zamýšľať, lebo z anekdoty nevyplýva ponaučenie, ako napr. pri aforizme, ale stačí, ak sa len uvoľníte a „prenesiete“ do iného sveta. Hneď budete veselší.

Lýdia Čelková