Plagiát medzi slovenskými činiteľmi večne živý

BRATISLAVA – Plagiáty sú večne živé. Poukázalo na to viacero médií a dokázalo viacero autorov a novinárov.

Ekonomická univerzita riešila 13. februára 2008 prvý verejne známy prípad plagiátorstva. Autorom plagiátu bol nový člen Rady STV Marián Tkáč, niekdajší viceguvernér Národnej banky Slovenska. Musel opustiť Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Dostal výpoveď.

Vysoká škola sv. Alžbety bola pôdou kde eurokomisár pre vzdelávanie Ján Figeľ obhájil doktorandskú prácu (PhD.)

Do 74–stranovej práce iba prepísal osemdesiatpäť percent publikácie „Slovensko na ceste do EÚ“, ktorú napísal s diplomatom Miroslavom Adamišom. Ten na jednej besede na pôde Ekonomickej univerzity povedal, že publikáciu napísal celú sám a dopísal do nej Jána Figeľa.

V roku 2014 bola za dekanku Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského zvolená za dekanku Luciu Mokrú.Piati profesori a docent žiadali, rektora Karola Mičietu žiadajú, aby zvážil, či ju do funkcie vymenuje. Ako napísal denník Sme dôvodom zhoda jej textu z vysokoškolskej učebnice z roku 2007 a textu sociológa Michala Vašečku z roku 2004. V súčasnosti je vo funkcii.

Ako napísal denník Sme, pätina skrípt prorektora UCM Martina Klusa je len mierne upravenou kópiou päť rokov staršieho textu. Pôvodný zdroj uvádza tak, ako keby bol len inšpiráciou jeho práce.

V roku 2007 vydala Vysoká škola v Sládkovičove skriptá Verejná politika – Priestor, Efektívnosť, Nástroje, Nové výzvy od Martina Klusa, vtedy odborného asistenta na Univerzite Mateja Bela, pracujúceho na svojej docentúre. Väčšina kapitoly 6 „Nástroje verejnej politiky“, teda 1/5 hlavného textu knihy, je len mierne upravenou kópiou štúdie na rovnakú tému v Manuáli pre tvorbu verejnej politiky, ktorý v roku 2002 vydala mimovládka SGI pod vedením súčasného poslanca Miroslava Beblavého. Kapitolu “Nástroje verejnej politiky” v Manuáli napísala absolventka New York University a vtedajšia spolupracovníčka SGI Katarína Staroňová.

Šéf parlamentu Andrej Danko sa stal doktorom práv vďaka podvodu. Oficiálne to už priznala aj UMB. Hoci Andrej Danko odovzdal plagiát, titul JUDr. mu vziať nemôžu. Pre kauzu už čelil výzvam na odchod z funkcie. Napísal to Denník N dňa 11. januára 2019.

Predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina sa dopustil rovnakého prešľapu ako jeho predchodca Andrej Danko. Vysokoškolský titul dostal za plagiátorskú prácu, v ktorej vykradol cudzie texty.

Najviac strán odkopíroval z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Ten ju však nedal Kollárovi prerobiť, ale umožnil mu v roku 2015 získať magisterský diplom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

Boris Kollár v Skalici študoval environmentálny manažment, diplomovú prácu venoval klimatickým zmenám a ich vplyvu na cestovný ruch v oblasti Kysúc.

Petra Krištúfková, poslankyňa za stranu Sme – rodina, napísala prácu na tému „Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života – rodina“ v študijnom programe životné prostredie a študijnom odbore ochrana a využívanie krajiny. Bakalársky titul získala na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

„Ak to je skutočne pravda, tak je to v prvom rade obrovská osobná hanba,“ povedal predseda SaS Richard Sulík v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že Krištúfkovej bakalárska práca je plagiát.

Pri písaní podvádzala aj niekdajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Jej dizertačná práca sa podľa zistení niekdajšej redaktorky RTVS relácie Reportéri Lýdie Kokavcovej čiastočne zhodovala s prácou jej školiteľa Juraja Bencu.

Obe práce dala v reportáži zhodnotiť odborníkom – predsedovi Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Petrovi Moczovi a národnej poradkyni pre etiku vo vede Soni Ftáčnikovej. Tí na kameru potvrdili zhodu medzi prácami aj s viacerými preklepmi a hovorili o plagiátorstve. Andrea Kalavská aj Juraj Benca to v reportáži popreli. RTVS reportáž nikdy neodvysielala a vytvorila predpoklady k tomu, aby Lýdia Kokavcová redaktorka RTVS z redakcie Reportéri odišla.

K politikom, ktorí odpisovali vo svojej záverečnej práci na vysokej škole, patrí aj minister školstva Branislav Gröhling z SaS.

Po škandále s odpísanou diplomovkou predsedu parlamentu Borisa Kollára zo Sme rodina mal pritom práve Gröhling meniť pravidlá tak, aby podvádzať už nebolo možné. Gröhlingova diplomová práca obhájená na paneurópskej vysokej škole je kombináciou kompilátu a plagiátu.

Paneurópska vysoká škola sa spája s s tým, že v Českej republike sa  hovorilo v v novembri 2018 súvislosti s opísanou diplomovou prácou bývalej ministerky spravodlivosti Taťány Malé, ktorá absolvovala na tamojšej právnickej fakulte.

Už predtým nemecký portál  Vroniplag publikoval správu o tom, že arteterapeutka Julia Linnert-Kuhn svoju dizertačnú prácu z odboru komunikačné vedy, predloženú v roku v roku 2013 na Paneurópskej univerzite v Bratislave, kompletne opísala z 13 iných zdrojov.  Ako sprostredkovateľ promócie a “druhý oponent” pritom fungoval jej otec prof. dr. dr. Peter Linnert – na hlavnej stránke slovenský Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác j je uvedený profesor Ľudovít Hajduk, predtým prodekan fakulty masmédií PEVŠ a aktuálne jej “koordinátor pre študentovu So špecifickými potrebami”.

Igor Matovič použil v svojej diplomovej práci použil dve prehľadové štúdie, ktoré vydal Inštitút liberálnych štúdií, a vôbec ich necitoval. Priznal, že práca nie je v poriadku a je „v tejto veci zlodej“. Odstúpiť sa chystá, až keď „splní všetko, čo pred voľbami sľúbil“. Autormi štúdií boli Juraj Renčko, Pavol Karász, Pavol Karász ml. a súčasný štátny tajomník Ministerstva  hospodárstva SR Ján Oravec. Igor Matovič sa im zatiaľ neospravedlnil.

Prezidentka Slovenskej republiky sa k problematike plagiátov verejne činných osôb zatiaľ nevyjadrila.

Poznámky pre zberateľov kuriozít. Ako napísať bábkovú hru. To je téma bakalárskej práce Veroniky Remišovej, ktorú obhájila v roku 1998 na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 1998. Vedúcim práce bol Ján Uličiansky. Obsahom bakalárskej práce je bábková hra s titulom “Modrý Peter”. Oponentkami práce boli Katarína Revallová a Lucia Šebová. V bakalárskej práci necituje žiadnu sekundárnu literatúru. Obsahuje len zoznam použitej literatúry.

V januári tohto roku odišla z funkcie rakúska ministerka práce a rodiny Christine Aschbacherová. Pätina jej doktorandskej práce na Slovenskej technickej univerzite bola plagiát.

V Ekonomickej knižnici práce niektorých verejne pôsobiacich činiteľov nie sú.

Portál Greenlane sa venoval plagiátom. 

Niektoré formy plagiátorstva sú zrejmé. Kopírujete esej niekoho iného od slova do slova a odovzdáte ju ako svoju vlastnú? Plagiátorstvo, samozrejme. Odovzdanie eseje, ktorú ste si kúpili v papierni, je tiež. Problém však nie je vždy taký očividný. Okrem zjavných aktov akademickej nečestnosti existujú aj ďalšie, zložitejšie formy plagiátorstva, ktoré však vedú k podobným následkom.

  1. Priamy plagiát  je akt kopírovania práce inej osoby od slova do slova. Vloženie odseku z knihy alebo článku do svojej eseje napríklad bez uvedenia zdroja alebo úvodzoviek je priamy plagiát. Platiť niekomu, kto za vás napíše esej a odovzdať ju ako svoju vlastnú prácu, je tiež priamym plagiátom. Ak sa dopúšťate priameho plagiátorstva, pravdepodobne vás chytia vďaka softvéru a nástrojom, ako je  Turnitin .
  2. Parafrázovaný plagiát  spočíva v tom, že v práci niekoho iného urobíte niekoľko (často kozmetických) zmien, potom ich vydáte za svoje. Pokiaľ konkrétny nápad nie je všeobecne známy , nemôžete ho zahrnúť do svojej práce bez uvedenia citácie – a to ani v prípade, že neobsahujete žiadne priame citácie.
  3. „Mozaikový“ plagiát  je kombináciou priameho a parafrázovaného plagiátu. Tento typ spočíva v hádzaní rôznych slov, fráz a viet (niektoré od slova do slova, niektoré parafrázované) do svojej eseje bez uvedenia úvodzoviek alebo uvedenia zdroja.
  4. K náhodnému plagiátorstvu  dochádza, keď chýbajú citácie, zdroje sú nesprávne citované alebo autor zdieľa myšlienku bez citácie, ktorá nie je tak známa, ako si mysleli. Náhodné plagiátorstvo je často výsledkom neusporiadaného výskumného procesu a časovej tiesne na poslednú chvíľu. Ak v konečnom dôsledku neuvádzate zdroje, ktoré ste uviedli správne, dopustili ste sa plagiátorstva – aj keď ste mali v úmysle niečo pripísať.

(Nadácia Zastavme korupciu sa v súčasnosti zaoberá problematikou plagiátorstva. Verejne činnými politikmi sa zatiaľ nezaoberala.)

(Spracované na základe verejne dostupných informácií.)