Savoy Františkovy Lázně je v reorganizácii

PRAHA – Mestský súd v Prahe povolil spoločnosti Lázeňský hotel SAVOY, Františkovy Lázně  zo skupiny Arca Investments reorganizáciu.

Firma má teraz po vyhlásení úpadku 120 dní na to, aby predložila doplnený reorganizačné plán, o ktorom budú následne veritelia hlasovať. V rámci súdom povolenej tzv. Predpripravené alebo balený reorganizácie počíta spoločnosť Františkove Lázne SAVOY a.s. so 100% uspokojením pohľadávok svojich veriteľov. Súčasťou navrhnuté reorganizácie firmy spravujúce tri kúpeľné domy – Spa Hotel Savoy, Spa Hotel Goethe a Hotel Otava, je aj príchod nového investora, ktorý poskytne prevádzkové financovanie aj financie na uspokojenie veriteľov. “Rozhodnutie Mestského súdu v Prahe umožní ďalšie pokračovanie a rozvoj Františkove Lázne SAVOY a.s. Sme potešení, že nám súd umožnil pokračovať v dokončení nami navrhnuté reorganizácie, “uviedol Tomáš Krajčír, predseda predstavenstva Františkove Lázne SAVOY a.s.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.