Rizikom rastu svetovej ekonomiky je cena peňazí

Riziká spojené s výhľadom vývoja svetovej ekonomiky v blízkej budúcnosti ako celok sú vyrovnané, ale sú stále vychýlené smerom k spomaleniu rastu v strednodobom horizonte Jedno s podstatných rizík ekonomického rastu je spojené so sprísnením globálnych podmienok financovania v budúcnosti v porovnaní so súčasnými mäkšími podmienkami v budúcom alebo ďalších obdobiach. Tvrdí to Medzinárodný menový fond v svojej správe, ktorú zverejnil na svojej stránke.

Ak nebudú zmeny na finančných trhoch, svetová ekonomika bude rásť podobnými tempami. Ceny  aktíva, teda akcií, ktoré sú podielmi v podnikoch, a dlhopisov, ktoré sú podobné na bankové úvery, s ktorými sa obchoduje na burzách. Na akciách sa zarába tak, že tí čo ich kupujú, ak ich cena stúpne ich predávajú. Majitelia dlhopisov majú nárok na výnosy, podobne ako majitelia vkladov v banke. Výnos je vlastne cenou peňazí. Ceny akcií a dlhopisov môže nielen stúpnuť, ale aj klesnúť. Rast cien akcií a dlhopisov môžu podporiť to, že ekonomika vo svete bude rásť.

MMF tvrdí, že Zmeny na trhoch by sa udiali len vtedy, ak by sa v USA zvýšila inflácia. V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi.

Ako je uvedené v októbrovom čísle správe o globálnej finančnej stabilite 2017, podiel podnikov s najnižšími investičného stupňa väzieb v indexov krajín s vyspelými ekonomikami v posledných rokoch výrazne zvýšil. Dlh nefinančných podnikov v niektorých krajinách s rozvíjajúcim sa trhom rýchlo rastie, čo si vyžaduje prijatie politických opatrení. Čínske úrady zaujali dobrý štart sprísnením nedávnej regulácie nebankových sprostredkovateľov. Úverové riziká pre tieto pozície môžu byť skryté, zatiaľ čo v blízkej budúcnosti zostáva dynamika svetového hospodárskeho rastu a potreby refinancovania zostávajú nízke. Absencia poplašných signálov v blízkej budúcnosti môže zasa zvýšiť túžbu po vyšších návratoch a urýchliť akumuláciu finančných zraniteľností, ktoré sa prejavia v strednodobom horizonte.