MMF vidí vývoj svetovej ekonomiky optimisticky

Ekonomická aktivita vo svete sa naďalej zvyšuje. Rast svetovej ekonomiky sa v roku 2017 odhadoval na 3,7 percenta, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac ako predpoklady z jesene minulého roku a o 0,5 percentuálneho bodu viac ako v roku 2016. Rast celosvetovej ekonomiky sa odhadoval na 3,7 percenta.  Tvrdí to na svojej stránke Medzinárodný menový fond.

Rast ekonomiky mal širokú základňu, neočakávané sa zrýchlil ekonomický rast  hospodárstva sa v Európe a Ázii. Svetové predpovede rastu na roky 2018 a 2019 sa zvýšili o 0,2 percentuálneho bodu na 3,9 percenta. Táto revízia odráža zvýšenú dynamiku globálneho hospodárskeho rastu a očakávaný vplyv nedávnych zmien v daňovej politike USA.

Dane v USA

Očakáva sa, že zmeny v daňovej politike USA budú stimulovať činnosť, zatiaľ čo krátkodobý účinok v USA je spôsobený hlavne reakciou investícií na zníženie dane z príjmov právnických osôb. Vplyv na rast USA sa odhaduje na rok pozitívne až do roku 2020, v tomto roku dosiahne vrchol 1,2 percenta, pričom tento centrálny scenár bude spojený s viacerými neistotami. Vzhľadom na dočasnú povahu niektorých ustanovení daňových zákonov sa plánuje, že balík opatrení fiškálnej politiky zníži rast po niekoľko rokov do roku 2022. Účinky balíka opatrení na rast produkcie v Spojených štátoch a v krajinách, ktoré sú obchodnými partnermi, predstavujú približne polovicu celkovej revízie prognózy globálneho hospodárskeho rastu na roky 2018-2019.

Riziká prognózy globálneho rastu v blízkej budúcnosti sa zdajú byť vo všeobecnosti vyvážené, ale v strednodobom horizonte sa stále posúvajú smerom k nižším tempom rastu. Pokiaľ ide o pozitívne aspekty, cyklické oživenie rastu môže byť z krátkodobého hľadiska významnejšie, pretože zrýchlenie rastu a zmiernenie finančných podmienok sa navzájom zintenzívňujú. Negatívnym faktorom je, že vysoké ceny aktív na trhoch a veľmi nízke poistné v priebehu času zvyšujú pravdepodobnosť korekcie na finančných trhoch, čo môže oslabiť rast a dôveru. Možným javom je rýchlejšie ako očakávané zvýšenie jadrovej inflácie a úrokových sadzieb vo vyspelých ekonomikách, pričom sa urýchľuje rast dopytu.  Jadrová inflácia je inflácia, teda keď od úrovne rastu cien, či cenovej hladiny,  sa odpočítavajú ceny regulovaných tovarov ako napríklad cena elektriny, vody, plynu.

Riziká

V prípade, že nálada v globálnej ekonomike aj naďalej pozitívna a mierna inflácia, finančné podmienky môžu  v strednodobom horizonte môžu mať mäkký, uvoľnený charakter, teda nízke úroky, čo povedie k zhromažďovaniu faktorov finančnej nestability v rozvinutých ekonomikách a na rozvíjajúcich sa trhoch. Politiky s uzavretým koncom, geopolitické napätie a politická neistota v niektorých krajinách predstavujú aj riziko nesplnenia prognózy.

Súčasný cyklický vzostup ponúka ideálnu príležitosť na uskutočnenie príslušných reforiem. Spoločné priority pre všetky krajiny zahŕňajú štrukturálne reformy na zvýšenie potenciálneho výstupu a zvýšenie inkluzívneho rastu. Vzhľadom na optimizmus účastníkov finančných trhov je nevyhnutné zabezpečiť finančnú udržateľnosť. Nízka inflácia naznačuje, že v mnohých vyspelých ekonomikách zostávajú neobmedzené kapacity a menová politika by mala byť aj naďalej mäkká. Zároveň zrýchlená dynamika rastu znamená, že fiškálna politika by sa mala čoraz viac rozvíjať s prihliadnutím na strednodobé ciele – zabezpečenie udržateľnosti rozpočtu a zvýšenie potenciálneho objemu výroby. Mnohostranná spolupráca je naďalej nevyhnutná na zabezpečenie oživenia svetového hospodárstva.