Svetová banka vidí svetovú ekonomiku svetovo

Podľa predpovedí Svetovej banky bude v tomto roku rast svetovej ekonomiky 3,1%. Na rast budú mať vplyv rast investícií, priemyslu a obchodu. Ďalšími faktormi sú stabilizácie cien surovín, ktorá pozitívne ovplyvňuje ekonomiky rozvojových krajín, ktoré vyvážajú suroviny.

V tohtoročnej správe Perspektívy svetovej ekonomiky, Svetová banka upozorňuje, že z dlhodobého hľadiska spomalenie temp rastu, môžu ohroziť boj s chudobou. V rozvinutých krajinách budú tempá rastu na úrovni 2,2%. Bude to preto, lebo centrálne banky týchto krajín môžu zmenšiť tlačenie lacných peňazí, ktoré sa odborne nazýva programy podpory ekonomiky nízkymi úrokmi. Naopak tempo rastu v ekonomikách so vznikajúcim trhom sa môžu zvýšiť na 4,5%. Prezident Svetovej banky Jim Kim Yong tvrdí, že nie je čas pre sebauspokojenie, ale prišiel čas, keď treba investovať do ľudského a fyzického kapitálu. Podľa jeho slov autori hospodárskej politiky v rôznych krajinách sveta by sa mali sústrediť na investície, aby ich krajiny boli schopné zvýšiť produktivitu práce.