Ďalšie vzájomné obvinenia vo firme Arca Capital

PRAHA – Skupina Arca Capital je v posledných mesiacoch  vystavená  nátlakovej kampani. Jej cieľom je znemožniť proces prípravy plánu na uspokojenie veriteľov. Tvrdí to vedenie firmy na vlastnom portáli.

Preto sa rozhodla informovať o uvedených aktivitách, ktoré vykazujú znaky detailne premysleného a organizovaného rokovania.

“Neznámy páchateľ pravidelne v mene neexistujúcich osôb kontaktuje subjekty spolupracujúce so skupinou Arca Capital s informáciami, ktoré sa nezakladajú na pravde, a podáva zjavne účelové podnety. Jednou z aktivít, ktorá je súčasťou tejto kampane, je i rozposielanie listov a emailov v mene vymyslených osôb. Schéma tohto rokovania je pritom vždy podobná – všeobecne rozšírené priezvisko, ktoré je bežné, v dvoch prípadoch dokonca použité rovnaké priezvisko, len zmenené meno, adresa, na ktorej sa nenachádzajú bytové priestory, resp. osoby s týmto menom nemajú registrovaný pobyt, ani sa na uvedenom mieste nezdržujú, pre “relevantnosť” pridaný vysokoškolský titul, “píše sa v stanovisku firmy.

Advokátskej kancelárii BADOKH, spoločnosti Tarpan Partners a taktiež Ing. L. Loud, Ph.D. bol adresovaný list zo dňa 30.11.2020, s názvom “Výzva na upustenie od ďalšieho účastníctvo na trestnom čine”, kde autor okrem iného obviňuje predstaviteľa spoločnosti Arca Investments z falšovania a pozmeňovania dokumentov, ktoré majú byť súčasťou pripravovanej reorganizácie.

Uvedený dokument s dátumom 30.11.2020 bol odoslaný pod menom JUDr. Pavel Dvořák, bytom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, z pobočky pošty Bratislava 3.

Na danej adrese sa nachádza administratívna budova a pobočka ČSOB banky. Bolo zistené, že pán Pavel Dvořák sa na danej adrese nenachádza, pričom osoba s rovnakým menom pracuje pre ČSOB v Prahe. Po kontaktovaní pána Pavla Dvořáka, firma zistila nielen to, že na danej adrese nemá registrovaný pobyt, list nevytvoril, nepodpísal, ani neodoslal uvedeným subjektom, ale o celej veci ani nič nevie, ohradzuje sa voči zneužívaniu jeho identity a poskytne súčinnosť  orgánom činným v trestnom konaní.

Skupina Arca Capital opakovane poukázala na fakt, že Ing. Pavol Krúpa v snahe naďalej výlučne ovládať fond Arca Capital CEE, v rozpore so zákonom zvolil MSc. Juraja Krupa za člena predstavenstva fondu, a že nerešpektuje opakovaný prejav vôle zo strany Mgr. Petera Janiga, ktorý nie je členom Predstavenstva. Uvedené preukazuje aj rozhodnutie Mestského súdu v Prahe. Napriek uvedenému, web fondu Arca Capital CEE verejnosti prezentuje, že obaja sú členmi predstavenstva.