Veľká Británia nakúpila zlato z Ruskej federácie

MOSKVA / LONDÝN – V minulom roku predaj ruského zlata v zahraničí vzrástol osemkrát na 5,7 miliárd dolárov v peňažnom vyjadrení. Prevažná väčšina predaja bola do Spojeného kráľovstva. Londýn v rámci prípravy na odchod z Európskej únie kúpil zlato v Rusku za 5,33 miliardy dolárov.

Predaj  ruského zlata v zahraničí vzrástol osemkrát na 5,7 miliárd dolárov v peňažnom vyjadrení. Prevažné množstvo zlata nakúpilo  Spojené kráľovstvo.  V prípade Moskvy bol taký nárast dodávok do Veľkej Británie – 12-krát  väčší- rekordný oproti iným rokom.. Okrem toho je tento objem o tretinu vyšší ako množstvo zlata predaného do všetkých krajín sveta za posledné tri roky. Dôkazom toho sú údaje Federálnej colnej služby.

Z fyzického hľadiska sa vývoz ruského zlata do Veľkej Británie zvýšil 11-krát – z 10,4 na 113,5 ton. Takmer všetky dodávky sú v prútoch, čo je asi deväťtisíc kusov. Spojené kráľovstvo tiež kúpilo v Rusku platinu vo výške 936 miliónov dolárov, čo je dvojnásobný rast a striebro vo výške 100 miliónov dolárov, čo je dva  pol násobný nárast. Bolo to však zlato, ktoré sa stalo najväčším článkom ruského vývozu do Veľkej Británie a predbehlo dokonca ropu a ropné produkty, ktoré predali v hodnote 3,4 miliardy dolárov.