RZZ: dopad dotovania obedov na verejné financie

BRATISLAVA – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že ročne budú verejné financie dávať na dotáciu obedov 144,1 mil. eur.

RZZ prepočítala vplyv Zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (obedov “zadarmo”). Úplné znenie prepočtu nájdete tu.

To bude znamenať rast verejných výdavkov o 0,11 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP, anglicky gross domestic product at market prices, skrátene GDP, alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok).

“S ohľadom na vyššie spomenuté limity kvantifikácie, navrhované opatrenie bude mať negatívny vplyv na verejné financie prostredníctvom trvalého zvýšenia deficitu hospodárenia verejnej správy, píše RRZ

“V roku 2023 nárast výdavkov vplyvom účinnosti opatrenia od druhého kvartálu dosiahne 0,08 % HDP (96,6 mil. eur). V roku 2024 sa opatrenie
začne uplatňovať v plnej miere, čo bude znamenať nárast výdavkov verejnej správy (štátneho rozpočtu) o 0,11 % HDP (144,1 mil. eur). Ak by mali nárok na dotáciu aj žiaci 2. stupňa základného vzdelania na osemročných gymnáziách, dodatočné náklady by dosiahli
necelé 2 milióny eur ročne, konštatuje RZZ.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Jej úlohou je poskytovať verejnosti odborné, komplexné a politicky neovplyvnené informácie o vývoji verejných financií. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vypracováva a zverejňuje stanoviská k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady buď z vlastnej iniciatívy alebo na podnet poslaneckého klubu.

Medzi politikmi a médiami sa rozšíril pojem obedy “zadarmo.”

Veta „Vo svete niet raňajok zadarmo“ má korene v XIX. storočí, keď majitelia podnikov známych v USA ako saloon, alebo taverna, čo je iný názov pre bar, propagovali „bezplatné obložené sendviče a jedlá pre klientov v popoludňajších hodinách.”

Každý kto sa snažil využiť túto ponuku, ale súčasne si nekúpil nápoje, sa čoskoro presvedčil, že tento pojem netreba brať doslova. Keď si neobjednal nápoj a chcel len sendvič, vyhodili  ho z podniku.

Pojem „raňajky zadarmo“ sa ako pojem dostali do slovníka politickej ekonómie v čase politiky New Deal.  Nový údel (The New Deal) je meno pre niekoľko programov zavedených počas rokov 1933-37 počas vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta v USA s cieľom podporiť, ozdraviť a zreformovať ekonomiku USA počas Veľkej hospodárskej krízy. Pojem sa pripisoval niekoľkým novinárom, ale jeho skutočného autora sa nepodarilo nájsť.

Jeho podstata pozostávala v tom, že štát blahobytu, nie je nič iné ako ilúzia. Štát nemá svoje vlastné bohatstvo, preto môže nanajvýš prerozdeliť bohatstvo, ktoré vezme obyvateľstvu prostredníctvom zdanenia.