Kazachstan: v Astane v júni nové globálne fórum

ASTANA – Medzinárodné fórum v Astane 2023 je názov nového stretnutia v hlavnom meste Kazachstanu.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí Kazachstanu a Veľvyslanectvo Kazachstanu v Slovenskej republike.

“Medzinárodné spoločenstvo smeruje k ére zvýšenej polarizácie a geopolitického rozdelenia, Kazachstan spúšťa novú medzinárodnú konferenciu, Astana International Forum, aby spojil svoje úsilie pri riešení kľúčových globálnych výziev, mieni Ministerstvo zahraničných vecí Kazachstanu,

Fórum sa bude konať pod záštitou prezidenta Kazachstanu Kassym-Jomarta Tokajeva v dňoch 8. – 9. júna 2023 v Astane. Bude slúžiť ako platforma pre významných delegátov z vlád, medzinárodných organizácií, obchodu a akademickej obce, aby sa zapojili do dialógu s cieľom riešiť výzvy v oblasti klímy, nedostatku potravín a energetickej bezpečnosti.

Prezident Tokajev v komentári k spusteniu medzinárodného fóra Astana poznamenal: „Dnes na celom svete čelíme historickým výzvam, s akými sme sa nestretli už desaťročia alebo dlhšie. Tieto výzvy vytvárajú bezprecedentný tlak na medzinárodné spoločenstvo, vytvárajú nové deliace čiary a spochybňujú princípy globalizácie a multilateralizmu.”

Medzinárodné fórum Astana vzniká s cieľom reagovať na tieto výzvy a uprednostňovať spoluprácu ako základnú zásadu fungujúceho medzinárodného systému.

Kazachstan má dlhú históriu napredovania konštruktívnych medzinárodných vzťahov, ktoré slúžia ako most medzi Východom a Západom – a hoci bola táto politika v roku 2022 pevne testovaná, ukázala sa ako odolná. Ukázali sme hodnotu spolupráce.

“Dúfame, že prostredníctvom medzinárodného fóra Astana vybudujeme nové mosty a posilníme väzby, keď sa spojíme, aby sme prekonali kolektívne výzvy, ktorým čelíme, a načrtneme novú cestu vpred – diplomaticky, ekonomicky a politicky, ” konštatuje Ministerstvo zahraničných vecí Kazachstanu.

Astana International Forum vyrástlo z úspechu Astanského ekonomického fóra. Bola koncipovaná tak, aby riešila štyri kľúčové globálne problémy: zahraničnú politiku, bezpečnosť a udržateľnosť, energetiku a klímu a ekonomiku a financie. Tieto piliere sú jadrom poslania fóra „Riešenie výziev prostredníctvom dialógu: smerom k spolupráci, prosperite a pokroku“.

Program fóra bude zahŕňať kľúčové prejavy, panelové zasadnutia, diskusie v kresle a ďalšie sprievodné podujatia.

Registrácia na podujatie je už spustená a záujemcovia sa môžu prihlásiť tu: https://astanainternationalforum.org